CERCETĂRI JURIDICE

Centrul CERCETĂRI JURIDICE

Susţinerea tezei de doctor habilitat în drept a dnei dr. Natalia Sciuchina

Marți, 5 martie 2019, ora 14.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor habilitat drept a dnei dr. SCIUCHINA Natalia, consultant științific: SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în ședința Consiliului Științific Specializat DH 552.01–08 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, cu titlul tezei „Drepturile sociale ale omului și cetățeanului în Republica Moldova: garantii constituționale”, la specialitatea 552.01 – Drept constituţional.

11 februarie - Ziua Mondială a Femeilor și Fetelor în Știință

La 11 februarie se marchează în întreaga lume, Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei. Adunarea Generală a ONU a adoptat la 22 decembrie 2015 o rezoluţie privind stabilirii unei zile internaţionale dedicată recunoaşterii rolului important al fetelor şi femeilor în domeniile ştiinţei şi tehnologiei.

Activitatea dlui dr. conf. univ. Tudor Osoianu, înalt apreciată la Universitatea de Stat de Sud-Vest din or. Kursk, Federația Rusă

Catedra procesual-penală și de criminalistică a Universității de Stat de Sud-Vest (or. Kursk, Federația Rusă), în calitate de organizator al celui de al VIII-lea Concurs Internațional Deschis în numele lui E. G. Martâncik, pentru cea mai bună lucrare a doctoranzilor, masteranzilor și studenților, intitulat „Înfăptuirea justiției penale prin prisma experienței procesual-penale, criminalistice, operative și de expertiză judiciară”, a adresat domnului dr. conf. univ.

Seminarul științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dnei Nadejda Busuioc

Vineri, 1 februarie 2019, orele 17:00, în ședința Seminarului științific de profil ad hoc, va avea loc examinarea tezei de doctorat cu titlul «Investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală: cadrul procesual și tactico-metodologic», elaborată de doamna BUSUIOC Nadejda în cadrul specialității științifice 554.04 - Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative. Conducător științific: CUȘNIR Valeriu, profesor universitar, doctor habilitat în drept.

Conferință științifică „Unirea Principatelor Române și problema Basarabiei (cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la Unire)”

Joi, 24 ianuarie 2019, va avea loc Conferința Științifică Unirea Principatelor Române și problema Basarabiei (cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la Unire), organizată în comun de Institutul de Istorie, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice și Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, cu începere de la ora 11.00, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, sala 408, etajul IV, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, Chișinău.

Pagini