Ședinţa lărgită nr. 3 / 2018 a Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice de dare de seamă asupra activității științifice pentru primul semestru al anului 2018

Joi, 21.06.2018, a avut loc ședinţa lărgită nr. 3 / 2018 a Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice de dare de seamă asupra activității științifice pentru primul semestru al anului 2018. Ședința a fost prezidată și condusă de către directorul Institutului, dr. hab., prof. univ. Valeriu Cușnir. La ședință au fost prezenți 12 din cei 16 membri ai Consiliului Științific al ICJP, numeroși membri de rând ai colectivului.

În cadrul ședinței lărgite a Consiliului Științific al ICJP dedicate raportării activității științifice pentru primul semestru al anului 2018, a luat cuvântul dr., conf. cerc. V. Mocanu care a prezentat raportul Centrului Sociologie și Psihologie Socială, precum și darea de seamă privind activitatea științifică în cadrul proiectului instituțional 15.817.06.13F „Constituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării societăţii şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană”. A fost prezentat raportul pentru primul semestru al anului 2018 a activității științifice a Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale de către directorul acestuia dr. A. S. Roșca în cadrul proiectului instituțional 15.817.06.11F „Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european”. În continuare, doamna conf. univ., dr. Natalia Chirtoacă a raportat despre rezultatele obținute în cadrul proiectului instituțional 15.817.06.10F „Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional”. Domnul dr. hab., prof. cerc. V. Balmuș, director al Centrului Cercetări Juridice, a raportat referitor la rezultatele obținute de către cercetătorii științifici ai Centrului respectiv în primul semestru al anului 2018. Domnul dr. hab., prof. univ. Valeriu Cușnir, director al proiectului instituțional 15.817.06.12F „Dezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului european” a prezentat cele mai relevante rezultate obținute în perioada de raportare.

Concluzionând cele expuse de vorbitorii precedenți, directorul Institutului dr. hab., prof. univ. Valeriu Cușnir a pus la vot decizia de aprobare a rezultatelor prezentate, care a fost votată unanim de către membrii prezenți ai Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice.

Spre finalul ședinței,  dr., conf. univ. S. Sprincean, secretarul științific al Institutului, a prezentat o sinteză asupra rezultatelor obținute de către întregul colectiv al ICJP în primul semestru al anului 2018.

La această ședință a Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice au fost abordate mai multe chestiuni organizatorice și metodologice de pe ordinea de zi. Au fost analizate și aprobate modificări în procesul de pregătire a unor teze de doctor și doctor habilitat în drept și științe politice. A fost prezentată și recomandată spre publicare o lucrare științifică.

Serghei Sprincean,

dr. în polit., conf. univ., secretar științific al

Institutului de Cercetări Juridice și Politice

Reportaj foto de la eveniment

 

 

 

 

Media: