Ședinţa lărgită nr. 7 / 2017 a Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM de dare de seamă asupra activității științifice și inovaționale pentru anul 2017

La 21 decembrie 2017, orele 9.30, în Sala Azurie a AȘM, a avut loc ședința lărgită a Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM de dare de seamă asupra activității științifice și inovaționale pentru anul 2017, Institutul având statut de membru instituțional al AȘM în care activează peste 80 de cercetători științifici, fiind structurat în patru Centre de cercetare.

Ședința a fost prezidată și condusă de către directorul Institutului, dr. hab., prof. univ. Valeriu Cușnir. Din partea conducerii AȘM, la ședință au participat vice-președintele AȘM, acad. Ion Guceac și coordonatorul Secției Științe Sociale și Economice a AȘM, m.c. Victor Moraru. La ședință au fost prezenți 14 din cei 16 membri ai Consiliului Științific al ICJP al AȘM.

În cuvântul său introductiv, directorul Institutului a făcut un bilanț succint în care au fost elucidate cele mai semnificative rezultate ştiinţifice obţinute în perioada de referinţă. Domnul prof. univ. Valeriu Cușnir a ținut să specifice faptul că, în pofida faptului că cercetarea științifică în genere, dar mai cu seamă cea din domeniul științelor sociale, juridice și politice, este supusă transformărilor și provocărilor, cercetătorii Institutului au dat dovadă de profesionalism și obiectivitate, reușind să atingă nu doar scopurile stabilite și planificate, dar și să soluționeze o serie de probleme teoretico-practice de moment, ICJP al AȘM fiind o instituție de cercetare cu un impact important asupra celor mai semnificative procese sociale și politice din Republica Moldova.

În cadrul ședinței lărgite a Consiliului Științific al ICJP al AȘM dedicate raportării activității științifice și inovaționale pentru anul 2017, au luat cuvântul dr., conf. cerc. V. Mocanu care a prezentat raportul Centrului Sociologie și Psihologie Socială, precum și darea de seamă privind activitatea științifică în cadrul proiectului instituțional 15.817.06.13F „Constituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării societăţii şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană”. A fost prezentat raportul pe 2017 a activității științifice a Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale de către directorul acestuia dr. A. S. Roșca în cadrul proiectului instituțional 15.817.06.11F „Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european”. Tot dl. dr. A. S. Roșca a raportat referitor la rezultatele obținute în 2017 în cadrul proiectului de cercetare comun (Moldova-România) „Responsabilitatea socială a guvernanţei publice – componentă majoră a dezvoltării relaţiilor dintre România şi Republica Moldova”,  implementat în cadrul Programului de colaborare bilaterală dintre Academia de Știință a Moldovei și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România. Domnul dr. hab., prof. cerc. V. Balmuș, director al Centrului Cercetări Juridice, a raportat referitor la rezultatele obținute în 2017 în cadrul proiectului instituțional 15.817.06.12F „Dezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului european”, iar dr., conf. univ. N. Albu, în calitate de director de Centru, a raportat referitor la activitatea științifică în cadrul Centrului Cercetări Strategice în anul 2017. În final, dr. hab., prof. univ. A. Burian, în calitate de director de proiect, a raportat despre rezultatele obținute în cadrul proiectului instituțional 15.817.06.10F „Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional”.

Concluzionând cele expuse, directorul Institutului dr. hab., prof. univ. Valeriu Cușnir a pus la vot decizia de aprobare a rezultatelor prezentate, care a fost votată unanim de către membrii prezenți ai Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM.

Spre finalul ședinței au mai luat cuvântul dr., conf. cerc. S. Sprincean, secretarul științific al Institutului, dr. hab., prof. cerc. V. Juc, vicedirectorul ICJP al AȘM, precum și coordonatorul Secției Științe Sociale și Economice a AȘM, m.c. Victor Moraru. În aceste discursuri de final a fost remarcată necesitatea creșterii disciplinei de muncă în cadrul Institutului, sporirii coeziunii colectivului, dar și nevoia edificării unui climat psihologic și instituțional mai stabil pentru toți cercetătorii din Republica Moldova, în condițiile reformării sectorului dat al economiei naționale.

La aceiași ședință a Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM a mai fost discutată și aprobată modificarea prin precizare a unei teme de doctor habilitat în drept, la fel, a fost aprobată o temă a tezei de doctor habilitat în domeniul științelor politice.

Încheind ședința Consiliului Științific al ICJP al AȘM, domnul prof. univ. Valeriu Cușnir, directorul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, le-a adresat cercetătorilor științifici ai Institutului cuvinte de apreciere a rezultatelor activității lor în anul 2017, precum și cuvinte de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Serghei Sprincean,

dr. în polit., conf. cerc., secretar științific al

Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM

 

Reportaj foto de la eveniment

Copy short URL
 
Copy short URL
 
Media: