Ședinţa nr. 1 / 2017 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

Marți, 24.01.2017, a avut loc ședinţa nr. 1 / 2017 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, în cadrul căreia au fost audiate și aprobate planurile de activitate științifică pe anul 2017 ale subdiviziunilor și al Institutului, inclusiv al Consiliului Științific al ICJP al AȘM.  La fel, la ședință au fost abordate mai multe chestiuni organizatorice și metodologice de pe ordinea de zi. Au fost analizate și aprobate modificări în procesul de pregătire a unor teze de doctor și doctor habilitat. Au fost prezentate și recomandate spre publicare două lucrări științifice. La ședință au fost prezenți toți 16 membri ai Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM.

Media: 
Etichete: