Ședinţa nr. 4 / 2017 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

Joi, 22.06.2017, a avut loc ședinţa nr. 4 / 2017 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM. În cadrul ședinței au fost abordate chestiuni organizatorice și metodologice de pe ordinea de zi. Au fost expuse și aprobate rapoartele directorilor de Centre din cadrul Institutului cu privire la activitatea științifică în primul semestru al anului. Au fost analizate și aprobate modificări în procesul de pregătire a unor teze de doctor. Au fost propuse și aprobate modificări în componența Seminarelor Științifice de Profil din cadrul ICJP al AȘM. La ședință au fost prezenți 12 din 16 membri ai Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM.

Media: 
Etichete: