Ședinţa nr. 6 / 2018 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice

Joi, 27.09.2018, a avut loc ședinţa nr. 6 / 2018 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice.

Chestiunea principală de pe ordinea de zi a vizat alegerea directorului Centrului de Cercetări Strategice al ICJP. Cu ocazia alegerii dnei dr., conf. univ. Albu Natalia în calitate de director al acestui centru al Institutului cu votul unanim al membrilor prezenți ai Consiliului Ştiinţific al ICJP, aducem dumneaei felicitări și urări de spor în muncă.

La capitolul „diverse” din ordinea de zi, în cadrul ședinței au fost abordate mai multe chestiuni organizatorice și metodologice. Au fost analizate și aprobate modificări în procesul de pregătire a unor teze de doctor în drept. 

La ședință au fost prezenți 13 din 16 membri ai Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice.

S. Sprincean, dr. hab., conf. univ. 

secretar științific al ICJP

 

Media: