Știința cu și pentru societate - acad. Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei (2016-03-12)

Academician Gheorghe Duca: „Am intitulat acest succint discurs de trecere în revistă a rezultatelor, privind realizarea programului propus în cadrul alegerilor președintelui Academiei, prin aceasta respectând promisiunea făcută acum doi ani.

Realizarea acestuia s-a axat pe linia continuității și asumării responsabilităților pentru păstrarea și dezvoltarea valorilor și performanțelor în noile condiții de reforme și în condițiile apartenenței la spațiul european al cercetării.

Astfel, în ultimii doi ani în pofida condițiilor precare generate de criza economico-financiară și politică, conducerea Academiei de Științe și echipa administrativă a depus eforturi considerabile pentru a susține comunitatea de cercetare și pentru a dezvolta știința, oferind oportunități egale tuturor cercetătorilor din Republica Moldova.

Prin prisma acestor realități în permanență am promovat în toate instanțele decizionale un mesaj important: Știința este prioritate pentru dezvoltarea țării noastre și aici trebuie să menționez că realizările Dumneavoastră, nivelul performanțelor Dumneavoastră, al fiecărui colectiv și al științei în ansamblu conferă greutate acestui deziderat.

Mizez pe sprijinul Dumneavoastră în continuare, precum și pe conștientizarea în final a importanței și rolului științei de către autorități. Doar în acest context, vom reuși să valorificăm cercetarea alături și în beneficiul societății, având impact în cultură, educație și economie.”

 

https://www.youtube.com/watch?v=C99OVlhoyF4

Media: 
Etichete: