Academia de Științe a Moldovei a găzduit o manifestare științifică privind comunicarea strategică în domeniul securității și apărării

La Academia de Științe a Moldovei a avut loc Masa rotundă cu genericul „Comunicarea strategică în domeniul securității și apărării: necesități și perspective”. Evenimentul s-a desfășurat la 15 noiembrie, în contextul Zilelor NATO în Republica Moldova.

La eveniment au participat George Balan, consilier principal de stat al prim-ministrului în domeniul reintegrării ţării, Gheorghe Oarza, șef Direcție Politici de Apărare a Ministerului Apărării, Elena Mârzac, director executiv, CID NATO din Republica Moldova, Iulian Chifu, director Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning, România, Nicolae Chirtoacă, Ambasador, director al Institutului de Studii Strategice, reprezentanți ai instituțiilor organizatoare, experți, persoane interesate.   

În cuvântul său introductiv, dr. hab., Victor Juc, vicedirector ICJPS, moderator al mesei rotunde, a salutat prezența în incinta Academiei de Științe, a specialiștilor în domeniul securității și apărării naționale, exprimând cuvinte de apreciere directorului Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, prof. Valeriu Cușnir, care a fost unul din animatorii și edificatorii Centrului de Cercetări Strategice de securitate din cadrul institutului. Vicedirectorul a subliniat importanța evenimentului care ține de comunicarea strategică în domeniul securității și apărării, Domnia Sa abordând-o într-un sens mai extins, aceasta întrunind mai multe coordonate. „Este o activitate foarte importantă pentru că ține de conexiunile dintre diferite sectoare, esențial fiind faptul că vizează și o cunoaștere, explicație și înțelegere a proceselor complexe care se produc în acest domeniu”, a menționat dr.hab. Victor Juc. Domnia Sa a constat cu regret că alocațiile financiar-bugetare pentru sistemul de securitate și apărare variază, nu corespund acelor exigențe, inclusiv  pentru un stat neutru care trebuie să știe și să poată foarte bine să se apere. „Există în societate o întrebare care dă dovadă de necunoaștere. Ce ne trebuie nouă securitatea și apărarea sau cu cine avem de gând să luptăm?”. Este o întrebare incorectă, susține expertul, pentru că sistemul de securitate și apărare este un element foarte important al sistemului politic.

George Bălan, consilier principal de stat al prim-ministrului în domeniul reintegrării ţării, a reiterat că într-adevăr comunicarea strategică în domeniul securității și apărării este un subiect care necesită a fi discutat, analizat, precum și a găsi noi soluții și abordări, în contextul în care ne aflăm, toate instituțiile centrale, de specialitate, inclusiv Republica Moldova ca stat. „Observăm degradarea situației regionale, observăm riscuri la securitate și riscuri de apărare care există la marea majoritate a statelor care ne înconjoară, inclusiv pentru Republica Moldova și în contextul care avem un conflict nesoluționat pe teritoriul țării, subiectul de comunicare strategică devine unul important și, cu părere de rău, putem constata că la momentul de față am fost neglijat de autoritățile centrale”, a declarat consilierul, specificând că există unele documente strategice, programatice aprobate anterior, însă acestea nu corespund realității și actualmente se poate constata că majoritatea instituțiilor au abordările sale individuale. În context, oficialul consideră că ar fi bine venită implicarea activă și a societății civile și a cadrului academic din RM, dar și susținerea și suportul din partea partenerilor externi, care au depășit astfel de carențe, care au existat anterior pe domeniul comunicării și care ar putea să vină cu sugestii, propuneri de-a îmbunătăți acest cadru strategic de comunicare pentru RM. „Din partea autorităților, Guvernului, ministerelor aveți deplina deschidere și susținere și sperăm că astfel de evenimente vor contribui, într-adevăr, la ameliorarea acestui sector și, în același timp, schimbarea și apropierea lui de acele deziderate care sunt dictate de moment”, a conchis George Balan.

Șeful Direcție Politici de Apărare a Ministerului Apărării, Gheorghe Oarza, a exprimat abordarea Ministerului Apărării ca autoritate care a condus procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Apărare, unde a fost menționată și comunicarea strategică, documentul de politici la nivel de stat întrunind mai multe instituții. Reprezentantul MA a subliniat importanța și actualitatea tematicii abordate atât pentru comunitatea internațională, cât și în rândurile instituțiilor naționale din Republica Moldova, precizând că domeniul de securitate și apărare este unul specific și destul de complicat, iar mediul actual de securitate este eterogen, dominat de probleme multiple, de instabilitate atât la nivel național, cât și internațional. „Eforturile Republicii Moldova în acest domeniu sunt orientate spre prevenirea, atenuarea și combaterea riscurilor și amenințărilor identificate în cadrul contextului strategic, regional. În acest sens, statul elaborează politici, strategii, planuri și programe strategice și le implementează. Toate acestea sunt procese, în cadrul cărora sunt implicați oameni și aici mă refer la toți cetățenii RM”, a punctat Gheorghe Oarza. Domnia Sa a ținut să precizeze și faptul că Ministerul Apărării și-a modelat strategiile și obiectivele de comunicare în conformitate cu schimbările din interiorul societății, inclusiv cele din mass-media, investind în modul de transmitere a mesajelor prin intermediul tehnologiilor informaționale moderne. Actualmente, Ministerul Apărării este în proces de revizuire și reformă a sectorului de comunicare cu mass-media și relație cu publicul, această remodelare a elementului de comunicare presupune dezvoltarea unui mecanism de comunicare strategic integrat cu element informațional bazat pe colaborare și interacțiune. Concluzionând, reprezentantul MA consideră că masa rotundă este una binevenită, iar această platformă poate fi dezvoltată.

Elena Mârzac, director executiv, CID NATO din Republica Moldova a reliefat obiectivele și scopul acestei mese rotunde din perspectiva NATO, mulțumind partenerilor pentru oportunitatea lansării discuțiilor privind necesitatea unei viziuni comune ce vizează comunicarea strategică în sectorul de securitate și apărare în contextul mediului actual de securitate. Directorul executiv Murzac a pus accent și pe necesitatea elaborării de recomandări pentru potențialii actori în procesul de comunicare strategică în domeniul securității și apărării. 

În prezentarea sa, dr. Natalia Albu, director Centrul Cercetări Strategice, ICJPS, dar și animatorul mesei rotunde respective, a vorbit despre comunicarea strategică în domeniul securității și apărării: context sau „de ce să definim conceptul?”. Directorul Executiv, CID NATO din Republica Moldova, Elena Mârzac, s-a referit la comunicarea strategică în sectorul securității și apărării. Perspectiva societății civile. Consilierul pe comunicare din cadrul Ministerului Apărării, Alexandru Rotari, a venit cu informații privind necesitățile instituționalizării comunicării strategice în sectorul de securitate si apărare. Directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning, România, Iulian Chifu, a conferențiat la subiectul „De la Stratcom la a cincea generație de război informațional, componentă a Războiului hibrid”.

Cu intervenții au fost prezenți Elena Cecceeva, consultant superior, Departamentul Cooperare Inernațională, Ministerul Afacerilor Interne, Nicolae Chirtoacă, Ambasador, director al Institutului de Studii Strategice Sorina Ștefârță, jurnalistă, director al Școlii de Studii Avansate în Jurnalism Marin Butuc, șef, Centrul de Studii strategice de apărare și securitate, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 

Manifestarea științifică a fost organizată de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice sub egida Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în parteneriat cu Ministerul Apărării și Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova.

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Media: