Adunarea generală a personalului științific al ICJPS de susținere a proiectului managerial de către candidații la funcția de director

Marți, 13 noiembrie 2018, ora 1500, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, va avea loc Adunarea generală a cercetătorilor științifici titulari ai Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice în cadrul căreia se vor susține proiectele manageriale de către candidații la funcția de director al ICJPS.

Potrivit articolului 3.18 din Statutul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, directorul institutului se alege prin concurs de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. În procesul concursului candidații la funcția de director prezintă programul managerial la Adunarea Generală a personalului științific titular.

În acest context, la Adunarea Generală a personalului științific din 13 noiembrie 2018 pretendenții la funcția de director vor prezenta programele lor manageriale. Votul personalului științific titular este consultativ, dar se cere prezența tuturor, sub semnătură, inclusiv a colegilor angajați prin cumul. 

 

Media: