AVIZ

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant  la următoarea funcție:

CENTRUL CERCETĂRI STRATEGICE

Director Centru: 1 -   doctor habilitat sau doctor în ştiinţe

Dosarul prezentat trebuie să conţină următoarele acte:

1.      Cererea de participare;

2.      Fişa personală de evidenţă a cadrelor cu fotografie;

3.      Extras din carnetul de muncă;

4.      Copia buletinului de identitate;

5.      Copia diplomei de doctor sau doctor habilitat;

6.      Copia atestatului de conferenţiar cercetător; conferenţiar universitar; profesor universitar;  profesor cercetător;

7.      Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani;

8.      Curriculum vitae.

Cerințele față de candidați: experiență managerială; cunoașterea fluentă a limbii engleze; calități morale înalte.

 

                  Dosarele vor fi prezentate la adresa: Institutul de Cercetări Juridice și Politice,

                                       bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, et.3, bir. 304, mun. Chişinău.

          Termenul de prezentare a dosarelor – o lună de la publicarea prezentului aviz

                           Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel.: 022- 54-67-78,022-27-05-37

Media: