Colocviu „Proclamarea Republicii Democratice Moldovenești – premisă pentru Actul Unirii din 27 martie 1918” din 30 noiembrie 2017 (Reportaj foto: Eugenia Tofan)