Conferinţa științifică internaţională consacrată Centenarului Marii Uniri „Revenirea Basarabiei în spațiul juridic românesc”

 

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Drept a Universității București, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, a organizat Conferinţa științifică internaţională consacrată Centenarului Marii Uniri cu genericul „Revenirea Basarabiei în spațiul juridic românesc”  la 22 - 23 martie 2018.

Dezvoltarea dreptului în Basarabia în cadrul dreptului românesc a fost întreruptă la 1812, prin anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru de către Imperiul Rus. A urmat mai bine de 100 de ani de rusificare a vechilor instituții românești cunoscute locuitorilor din acest teritoriu din cele mai vechi timpuri. Prin decrete imperiale vechea organizare a justiției din Moldova, legile locale au fost înlocuite cu sistemul juridic rus și legislația de origine slavonă.

Revenirea dreptului din Basarabia după 1918 la originile sale românești a fost un proces firesc și necesar. Inițial, prin Înaltul Decret Regal nr. 2770 din 6 octombrie 1918 s-a organizat justiția din Basarabia. La recomandarea Comisiei de armonizare a legislației locale cu cea din Vechiul Regat, Guvernul de la București, prin decrete regale și legi, folosind trei modalități: a) armonizarea - prin extindere a legislației române în Basarabia; b) unificarea - prin abrogarea legislației ruse prin intermediul legilor româneşti cu caracter unificator pentru întregul teritoriu; și c) eliminarea legilor ruse - prin abrogarea lor, îndeosebi a celor de ordin public, a scos din uz legile rusești extinse pe parcursul secolului al XIX-lea ce nu corespundeau sistemului juridic și legislației românești. A fost un proces care a durat 10 ani, unificarea totală a legislației din Basarabia cu cea din Vechiul Regat s-a încheiat în anul 1928. Grație acestei politici, dreptul din Basarabia a revenit la valorile juridice românești. Privilegiul de a aplica legislația română în Basarabia a durat până la 23 august 1944 (cu excepţia ocupației sovietice din 1940-1941.

Conferința științifică internațională consacrată Centenarului Marii Uniri cu genericul „Revenirea Basarabiei în spațiul juridic românesc” are drept scop valorificarea trecutului juridic românesc, a dreptului din Basarabia, cercetarea procesul de unificare a legislației Basarabiei cu cea din Vechiul Regat după anul 1918 dar și locul justiției din Basarabia în cadrul sistemului juridic românesc.

La Conferință au participat cadre didactice și cercetători din cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Universității de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universității Libere Internaționale din Moldova, Universității de Studii Europene din Moldova, Universității de Studii Politice și Economice „Constantin Stere” din Moldova, Facultății de Drept a Universității București, Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Institutului de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române, Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultății de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Facultății de Drept a Universității din Craiova, Facultății de Drept a Universității din Sibiu, Facultății de Drept a Universității 1 decembrie din Alba Iulia, Facultății de Drept a Universității Ștefan cel Mare din Suceava,  Facultății de Drept a Universității Dunărea de Jos din Galați, Facultății de Drept a Universității din Oradea, Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative a Universității George Bacovia din Bacău, Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității Ovidius din Constanța, Facultății de Drept a Universității Transilvania din Brașov, Facultății de Științe Juridice a Universității Vasile Goldiș din Arad,  Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți.

În cadrul Conferinței au fost discutate subiecte ce vizează: Romanitatea dreptului românesc – element indispensabil al culturii juridice a poporului român; Aspecte juridice și politice a unirii Basarabiei cu România; Reintegrarea dreptului din Basarabia în sistemul juridic românesc în anul 1918; Basarabia în cadrul Regatului Român: 1918-1940.

La evenimentul științific internațional au fost invitați circa 50 de oameni de știință din centrele academice și universitare din Republica Moldova, România, Ucraina și alte țări.         

Organizatorii au acoperit cheltuielile de cazare.

Declarația comună a participanților la Conferință se atașează.

CONSILIUL ORGANIZATORIC

Media: