Conferința științifico-practică „Drepturile Omului în Republica Moldova – 2017: starea actuală și perspectivele”

Asigurarea drepturilor omului în Republica Moldova și în special în raioanele din stânga Nistrului – acesta a fost subiectul discuțiilor din cadrul conferinței științifico-practice: „Drepturile Omului în RM – 2017: starea actuală și perspectivele”.

Evenimentul s-a desfășurat pe 8 decembrie 2017 la Academia de Științe a Moldovei, cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului.

Invitații evenimentului au fost reprezentanții mediului ştiinţific şi educaţional, din instituţii de stat, corpului diplomatic şi organizaţii non-guvernamentale, mediului de afaceri, doctoranzi.

„Republica Moldova are o istorie care a căpătat noi valențe odată cu semnarea Convenției Europene a Drepturilor Omului. Însă pe teritoriul RM, prin secesiune susținută de forțele armate a unui stat străin, fapt constatat și de CtEDO, a fost creat un regim separatist care nu numai că afectează grav suveranitatea și independența țării, dar și aduce afecțiuni drepturilor și libertăților omului.

Manifestările consacrate drepturilor omului, precum aceasta de astăzi, capătă o încărcătură plină de semnificație, susținută cu argumente, constatări și evaluări, grație implicării plenare a celor ce reprezintă societatea civilă. Experții din aceste organizații, cercetătorii din instituțiile academice, din universități, susținuți de avocați și de alți actori care se bucură de un grad suficient de independență, pot veni cu viziuni obiective și imparțiale”, a spus Valeriu Cușnir, director al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AȘM

„Trebuie să apreciem această simbioză reușită, deoarece doar cu eforturi comune vom găsi soluții la problemele cu care ne confruntăm. De asemenea, trebuie să demonstrăm că știm drepturile și libertățile de care ne bucurăm în conformitate cu legea fundamentală, trebuie să dăm dovadă de curaj atunci când ne ciocnim cu cazuri de sfidare a acestor drepturi, nu numai în raport cu interesele noastre personale, dar și în raport cu interesele cetățenilor noștri. Să educăm în rândul societății un comportament cetățenesc, politicos și cu respect față de drepturile și libertățile altora”, a menționat acad. Ion Guceac, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei.

În cadrul conferinței, Asociația Promo-LEX a prezentat Raportul nr. 2 privind Drepturile Omului în regiunea transnistreană pentru perioada iulie-decembrie 2017.

Membrii Asociații au vorbit despre probleme ale dreptului la viața privată în regiune, libertatea de exprimare, sistem judecătoresc care nu operează în baza unei legislații compatibile cu garanțiile CEDO și existența unor organe de drept lipsite de independență, măcinate de corupție, implicate în săvârșirea crimelor.

Un alt subiect important din agendă a fost despre impactul completărilor și modificărilor la cadrul normativ cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie.

„În ultima perioadă, noțiunea de democrație și drepturile omului își pierde din valoare. Astfel, colaborarea dintre sectorul neguvernamental și mediul academic este foarte importantă în vederea explicării acestor fenomene, dar și căutarea unor soluții pentru a preveni degradarea lucrurilor.

După 15 ani de activitate a Asociației Promo-LEX , am ajuns la o etapă când vrem să tragem o linie și să vedem ce s-a schimbat în regiunea transnistreană, cum putem în continuare - în baza cercetărilor, rapoartelor, cazurilor de litigare strategică și hotărâri ale Curților Naționale, cât și Internaționale – să vedem ce s-a schimbat, cum putem contribui la schimbarea situației și îmbunătățire drepturilor omului în această regiune. Nu este corect doar să elaborăm rapoarte, să venim cu anumite cercetări, să arătăm niște cifre și cu asta să ne limităm. În spatele fiecărei cifre există o dramă, o suferință a unei ființe umane, iată de ce abordarea noastră este – soluționând un caz, vrem să prevenim repetarea altora, dorim odată cu obținerea unor hotărâri și mediatizarea lor să obținem o reacție din partea autorităților, a actorilor internaționali care sunt relevanți și trebuie să aibă un cuvânt greu de spus atunci când victimele strică după ajutor”, a afirmat Ion Manole, director executiv al Asociației Promo-LEX.

În data de 7 decembrie 2017, la Universitatea de Stat din Moldova a avut loc primul modul al acestei conferinței științifico-practice internaționale, unde s-a discutat despre redimensionarea valorilor democratice în condițiile societății informaționale.

Evenimentele din 7 și 8 decembrie 2017 au fost organizate de Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, Asociația Promo-LEX, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, Biblioteca Publică de Drept, cu suportul National Endowment for Democracy.

Poza de fondal a fost realizată de dna Eugenia Tofan. 

Se anexează:

- mesajul dlui acad. Gh. Duca, președinte al AȘM;

- discursul dlui dr. hab., prof. univ. V. Cușnir, director al ICJP al AȘM;

- mesajul de încheiere al organizatorilor evenimentului.

Media: