Cuvânt de rămas bun. Imens şi dureros este golul lăsat: Ion DOGARU (01.02.1935 – 16.03.2018)

A încetat să bată inima unui om deosebit - Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române, decan de onoare al facultăţii de Drept din Craiova, doctor în drept, profesor universitar,  personalitate cu contribuţii valoroase în domeniul ştiinţei dreptului.

Ne-a părăsit un profesionist de cea mai înaltă calificare, pregătire fundamentală şi experienţă valoroasă în domeniul dreptului şi jurisprudenţei, care ne-a lăsat moștenire o vastă creaţie științifică, opere complexe privind constantele, esenţa şi valoarea dreptului în societate.

În calitate de membu de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ion Dogaru s-a bucurat de o recunoaștere academică deplină, a participat la organizarea şi desfăşurarea numeroaselor manifestări și evenimente, contribuind semnificativ la creşterea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifice şi didactice din Republica Moldova. Opera sa impresionantă scrisă cu responsabilitate şi înalt profesionalism v-a contribui și în viitor la dezvoltarea legislaţiei naţionale şi armonizarea acesteia la standardele europene.

Plecarea din viață a ilustrului jurist şi om de mare omenie - Ion Dogaru, este o pierdere enormă pentru comunitatea științifică, studenţi, masteranzi, doctoranzi și pentru fiecare basarabean care l-a cunoscut personal sau prin operele sale.

Suntem alături de familia îndoliată, rude și prieteni.

De azi înainte îl vom căuta în inimile noastre.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

 

În numele celor care l-au cunoscut pe profesorul universitar, doctor - Ion Dogaru, semnăm cu adânc regret și întristare acest cuvînt de rămas bun.

Vice-președinte al AȘM, academician Ion Guceac

Director al ICJP, prof.univ., dr.hab. Valeriu Cușnir

Secretar științific al CNAA, dr.în drept, conf., univ., Natalia Chirtoacă

Cercetător științific-coordonator, dr.în drept, conf., univ., Leonid Chirtoacă

Absolvenții Facultății de Drept din Craoiva: Victor Strătilă, Dorel Chirtoacă, Liliana Jizdan, Viorel Ciobanu, Veronica Gîscă, Marcel Cimbir, Andrei Bălan, Sergiu Mălai, Dorel Grăjdieru, Tatiana Garbuz  și alții.

 

 

Media: