Distincții ale Academiei de Științe a Moldovei acordate cercetătorilor științifici ai ICJP al AȘM

Joi, 29 decembrie 2016, în incinta Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, președintele AȘM, acad. Gh. Duca a înmânat distincții ale AȘM unor angajați ai ICJP al AȘM pentru muncă rodnică pe tărâmul cercetării științifice și cu prilejul aniversării a 70-a de la crearea primelor institute de cercetare şi a 55-a de la fondarea AȘM.

Medalia “Dimitrie Cantemir” a fost conferită dlui profesor universitar, doctor habilitat în drept Valeriu CUȘNIR, director al ICJP al AȘM, iar dlui profesor cercetător, doctor habilitat în politologie Victor JUC, vicedirector al ICJP al AȘM, i s-a conferit Medalia “Nicolae Milescu Spătarul”.

Cu ocazia conferirii acestor înalte distincții de apreciere a meritelor adresez sincere felicitări din partea întregului colectiv al Institutului.

Conf. cerc., dr. în polit. Serghei SPRINCEAN, secretar științific al ICJP al AȘM

Media: 
Etichete: