Distincții de stat acordate angajaților ICJP al AȘM

În ultima perioadă, prin decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, au fost acordate distincții de stat unor angajați ai ICJP al AȘM, inclusiv cu prilejul aniversării a 70-a de la crearea primelor institute de cercetare şi a 55-a de la fondarea AȘM.

Astfel, medalia “Meritul Civic” i s-a conferit dlui conf. univ., dr. Dumitru GRAMA, prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2386-VlI din 20 octombrie 2016, iar dlui prof. univ., dr. hab. Pantelimon VARZARI i s-a conferit Titlul onorific “Om emerit” prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2340-VlI din 14 septembrie 2016. La fel, dl. prof. univ., dr. hab. Pantelimon VARZARI a fost decorat de către conducerea AȘM și cu medalia ”Dimitrie Cantemir”.

Sincere felicitări din partea întregului colectiv al Institutului cu ocazia conferirii acestor înalte distincții de apreciere a meritelor.

Conf. cerc., dr. în polit. Serghei SPRINCEAN, secretar științific al ICJP al AȘM

Media: 
Etichete: