Dl. conferențiar cercetător, doctor în sociologie Gheorghe Călcâi la 75 de ani

La sfârșit de ianuarie 2017 marcăm aniversarea a 75-a din ziua nașterii dlui Gheorghe Călcâi, conferențiar cercetător, doctor în sociologie, cercetător științific coordonator în cadrul Centrului Sociologie și Psihologie Socială al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM.

Cu ocazia acestei frumoase aniversări direcția Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, din numele întregului colectiv de colaboratori, urează domnului doctor Gheorghe Călcâi  multă sănătate, prosperitate, succese remarcabile în muncă și la mulți ani!

conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

Centrul: 
Media: