Dl. conferențiar cercetător, doctor în sociologie Valeriu Mîndru la 60 de ani

Stimate domnule Valeriu Mîndru, doctor, conferențiar cercetător.

Cu ocazia aniversării a 60 ani de la naștere, din numele Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, întregului colectiv și al meu personal, Vă adresăm felicitări cordiale și urări de sănătate, bunăstare, perseverență și noi împliniri.

Stimate coleg Valeriu Mîndru, Vă apreciem mult pentru ceea ce ați făcut și faceți în domeniul cercetării academice, promovând  performanța și excelență, dând dovadă de înalte abilități de cercetător și coordonator științific.

În peizajul realizărilor Dumneavoastră notabile se includ și studiile analitice tematice consacrate celor mai stringente subiecte cu care se confruntă societatea, cercetări care au devenit o importantă direcție științifică pentru Institutul nostru.

La mulți, mulți ani stimate domnule omagiat!

Director al ICJP al AȘM, dr. hab., prof. univ. Valeriu CUȘNIR

Media: