Masă rotundă „Doctorul Dumitru Grama – explorator de marcă al dreptului românesc”

Marți, 30 octombrie 2018, cu începere de la ora 1100, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Argintie, etajul I, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice organizează Masa rotundă „Doctorul Dumitru Grama – explorator de marcă al dreptului românesc”.

Masa rotundă este consacrată celebrării aniversării a 75 de ani de la naștere și evocării activității de 50 de ani de cercetare științifică ale doctorului în drept, conferențiarului cercetător Dumitru Grama.

Această manifestare științifică este inclusă în programul de acțiuni consacrate Zilei Științei în Republica Moldova.

Invitația – program a evenimentului se atașează.

Media: