Mențiuni și distincții acordate angajaților ICJP al AȘM

În data de 05.07.2016, în cadrul ședinței Adunării Generale a Secției Științe Sociale și Economice a AȘM de dare de seamă privind activitatea științifică şi inovaţională pentru semestrul I al anului 2016, au fost acordate distincții și mențiuni unui șir de angajați ai ICJP al AȘM în contextul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 70 de ani de la fondarea primelor instituții ale AȘM.

Astfel, cu medalia comemorativă ”70 de ani ai Academiei de Științe a Moldovei” au fost decorați acad. Alexandru ROȘCA, m.c. Andrei TIMUȘ, prof. univ., dr. hab. Victor MORARU, prof. univ., dr. hab. Valeriu CUȘNIR, prof. univ., dr. hab. Victor JUC și dr. Victor MOCANU, iar cu medalia ”Dimitrie Cantemir” - prof. univ., dr. hab. Pantelimon VARZARI. Diploma ”Meritul Academic” i s-a conferit prof. univ., dr. hab. Andrei SMOCHINĂ. Diploma de Onoare i-a fost oferită dr. Ion RUSANDU, dr. hab. Vladimir BLAJCO, dr. Valeriu MÎNDRU și dnei dr. Svetlana CIUMAC. Iar Diploma de Recunoștință a Academiei de Științe i-a fost acordată dnei Tatiana LAZARENCO și dr. Lilia BRAGA, precum și dlui dr. Iurie FRUNZĂ.

Sincere felicitări din partea întregului colectiv al Institutului cu ocazia conferirii acestor înalte distincții de apreciere a meritelor.

Conf. cerc., dr. în polit. Serghei SPRINCEAN, secretar științific al ICJP al AȘM

Media: 
Etichete: