Multe realizări frumoase, domnule Director!

La 13 iunie directorul Institutului nostru, doctorul habilitat, profesorul universitar Valeriu Cușnir împlinește frumoasa vîrstă de 60 de ani.

Doctorul habilitat, profesorul universitar Valeriu Cușnir a devenit director al Institutului de Cercetări Juridice și Politice în februarie 2013 (în acel moment purtînd denumirea de Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei). În această calitate s-a manifestat ca un adevărat conducător, care adună oamenii, fiindu-i propriu un spirit înalt de echipă și experimînd ferma încredere că numai împreună, cu suport și prezență colegială, pot fi făcute lucruri mari. În același timp, dl Valeriu Cușnir se comportă ca un adevărat lider de echipă, dînd dovadă de inițiativă, venind cu idei novatoare și propunînd soluții pentru rezolvarea problemelor, promovarea imaginii pozitive a Academiei de Științe a Moldovei și a Institutului, implementarea managementului performant și consolidarea capacității instituționale.

Profesorul Valeriu Cușnir este omul potrivit la locul potrivit, el are încredere sporită în oameni, funcția de director nu l-a schimbat la capitolul ce vizează calitățile umane, rămînînd același Om cu literă mare. Dl Valeriu rămîne, deasemenea un adevărat patriot al neamului, fiind un promotor al valorilor național-culturale și al spiritului românismului. Conducerea Institutului nu l-a împiedicat să continue activitatea de cercetare științifică, fiind autor/coautor a circ 120 de lucrări științifice, inclusiv monografii și articole publicate în culegeri naționale și internaționale, în reviste din țară și de peste hotare. În același context de activități se include pregătirea cadrelor de înaltă calificare, sub conducerea/consultația științifică a profesorului Valeriu Cușnir au fost susținute la moment 12 teze de doctor și 1 teză de doctor habilitat în drept. Doctorul habilitat Valeriu Cușnir este apreciat de comunitatea științifică în domeniu ca fiind un savant consacrat în științe penale. Nu în ultimă instanță vom sublinia activitatea de director al proiectelor instituționale și bilaterale (internaționale).

Pentru merite deosebite în cercetarea științifică, întrunind valențe conceptual-teoretice și aplicative, doctorului habilitat, profesorului universitar Valeriu Cușnir i s-au conferit Medalia „Dimitrie Cantemir” (2016), Diploma de Merit al AȘM (2008), Diploma Guvernului Republicii Moldova (2015), alte mențiuni și distincții.

Consider că din 2013 desfășurăm o colaborare eficientă, fructuoasă și consensuală, am format un tandem de apreciat și urmat. Nu în ultimă instanță voi spune tradițional: „să lucrăm în înțelegere mult și bine”. Cu fericita ocazie de celebrare a 60 de ani de la naștere, adresez dlui director Valeriu Cușnir, doctor habilitat în drept, profesor universitar, din numele întregului colectiv și al meu personal, cele mai sincere urări de sănătate și succese remarcabile de creație, realizări frumoase și cît mai multe clipe de fericire, bucurie și confort sufletesc alături de cei dragi.

La mai mult și la mai mare. Să trăiți mult și bine.

 

Din numele colectivului Institutului de Cercetări Juridice și Politice,

Victor Juc, doctor habilitat, profesor universitar, vicedirector.

 

Media: