O viaţă dedicată dreptului şi ştiinţei: profesor universitar Gheorghe Costachi la 75 de ani

În Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, marţi, 3 mai 2016, a avut loc Forumul academic „O viaţă dedicată dreptului şi ştiinţei”, organizat de Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, în cadrul căruia a fost marcată aniversarea a 75-a din ziua nașterii dlui doctor habilitat, profesor universitar Gheorghe Costachi.

La eveniment a participat conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în persoana dlui președinte al AȘM, acad. Gheorghe Duca și a dlui vicepreședinte al AȘM, m.c. Ion Guceac, numeroși academicieni ai AȘM, reprezentanţi ai mediului juridic, politic, diplomatic, academic şi universitar din Republica Moldova, România, Azerbaidjan, Ucraina, precum și colegii, prietenii și discipolii domnului profesor Gheorghe Costachi. În cadrul evenimentului a fost lansată voluminoasa monografie „O viaţă dedicată dreptului şi ştiinţei”, care a văzut lumina tiparului sub îngrijirea personală a omagiatului.

Cu aceasta frumoasă ocazie, direcția Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, din numele întregului colectiv de cercetători științifici al Institutului, urează domnului doctor habilitat, profesor universitar Gheorghe Costachi: sănătate, bucurie, prosperitate, viață lungă și la mulți, mulți ani!

conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

Media: