Omagiu academicianului Ion Guceac cu prilejul a 55 ani de la naștere

Cu prilejul celor 55 ani de la naștere, adresăm dlui Ion GUCEAC, academician, profesor universitar, doctor habilitat în drept, cele mai sincere felicitări, urări de sănătate, viață lungă împreună cu cei dragi și noi realizări.

Îmbrățișând profesia de jurist din anul 1989 dl. Ion GUCEAC la fiecare treaptă a devenirii sale umane și profesionale – lector universitar, șef de catedră, decan, prorector, secretar științific general și vice-președinte al Academiei de Științe a Moldovei – a demonstrat o maximă responsabilitate şi seriozitate, competență înaltă și profesionalism, corectitudine şi exigenţă, reușind de fiecare dată să realizeze obiectivele trasate și să contribuie astfel la dezvoltarea ştiinţei academice și universitare.

Având ocazia de al cunoaște din anii de doctorat în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, dl. Ion GUCEAC, chiar din acea perioadă, s-a remarcat prin cunoștințe vaste în domeniul dreptului, dar și prin erudiție deosebită, susținând cu succes teza de doctor și de doctor habilitat în drept, iar ulterior afirmându-se prin cercetări științifice fundamentale privind evoluția și dezvoltarea instituţiilor de drept ale Republicii Moldova, dreptului constituţional, jurisdicţiei constituţionale, sistemului electoral, drepturilor şi libertăţilor omului, concrescute în școala ştiinţifică „Constituţionalismul European: evoluţia şi particularităţile în perioada contemporană”, recunoscută atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei.  

Personalitatea Domniei Sale este bine cunoscută atât în Republica Moldova, cât și în cercurile științifice din afara țării, ca savant afirmat, promotor asiduu al constituţionalismului contemporan, autor și coautor a peste 200 de publicații științifice - monografii, manuale, studii de drept, articole în edituri naționale și internaționale.

Fie ca Bunul Dumnezeu să vă inunde sufletul cu bucurie şi să vă aibă mereu în pază!

Vivat! Crescat! Floreat!

Din partea colegilor Institutului de Cercetări Juridice și Politice,

Valeriu CUȘNIR, prof. univ., dr. hab., director

 

 

 

Media: