Omagiu domnului conferențiar universitar, doctor în drept Dumitru Grama cu prilejul jubileului de 75 ani de la naștere

La 26 octombrie 2018, domnul conferențiar universitar, doctor în drept Dumitru Grama, sărbătorește jubileul de 75 de ani. Domnul profesor Dumitru Grama este o personalitate marcantă a cercetării și instruirii universitare în domeniul dreptului din Republica Moldova, educând numeroși discipoli – doctoranzi, masteranzi și studenți mai multe decenii la rând.

Cu acest prilej remarcabil, mult stimate domnule profesor Dumitru Grama, vă dorim să rămâneţi mereu un model de profesionalism, să continuați să excelați în inteligenţă și erudiție, în măiestrie pedagogică și de cercetare, astfel încât puterea exemplului propriu să fie o motivaţie puternică pentru discipolii și colegii Domniei voastre, pentru toți cei ce au avut deosebitul prilej să vă cunoască personal, de a face lucruri cu adevărat frumoase și înălţătoare.

Astăzi, când marcaţi o onorabilă vârstă, vă adresăm felicitări cordiale, sincere urări de bine şi de sănătate.

La mulți ani de viață activă și plină de sens, bucurii personale și performanţe în activitatea profesională, precum și mari succese de creație!

Serghei Sprincean,

dr. hab., conf. univ.,

secretar științific al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Media: