Proiecte Instituționale 2011-2014

1) 11.817.07.03F  – Principiile și direcțiile prioritare ale dezvoltării statului de drept în contextul integrării europene.

2) 11.817.07.21F – Interacțiunea dintre stat și societate civilă în Republica Moldova în contextul aprofundării reformelor democratice.

3) 11.817.07.22F – Oportunități de valorificare a opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova. 

4) 11.817.07.24F – Evoluția stratificării sociale în condițiile transformării societății și perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova.