Propuneri privind formarea Guvernului minoritar susținut de o majoritate ad hoc

Luînd act de tergiversarea identificării soluțiilor în vederea formării Guvernului Republicii Moldova cu drepturi depline, scăderea nivelului de trai al oamenilor ca urmare a devalorizării monedei naționale și creșterii inflației, reducerea capacității de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat, minimalizarea relațiilor cu partenerii de dezvoltare și alți actori, amplificarea pericolelor simetrice și asimetrice la adresa securității naționale, frămîntările chinuitoare ale Partidului Liberal-Democrat din Moldova de „a participa sau a nu participa la formarea coaliției de guvernare”, propunem următorul plan de acțiuni rezonabil și de compromis:

1.    Partidul Democrat din Moldova, Partidul Liberal și Partidul Popular European din Moldova formează coaliția minoritară și prezintă Președintelui Republicii Moldova candidatul pentru a fi desemnat în funcția de Prim-ministru și a elabora Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2015-2018, asumîndu-și actul de guvernare.

2.    Partidul Liberal-Democrat din Moldova și Platforma Social-Democrată pentru  Moldova vor susține în Parlament învestitura Guvernului (componența nominală și Programul de activitate). Ulterior fiecare proiect de lege, alte acte normative prezentate de Executiv, de alte autorități va fi obiect al negocierilor între fracțiunile parlamentare.

3.    Guvernul de caracter provizoriu va funcționa, cel puțin, pînă la consumarea exercițiului alegerii Președintelui Republicii Moldova, iar resetarea se va produce în urma a alegerii șefului statului. În cazul eșuării alegerii Președintelui Republicii Moldova și declanșării scrutinului parlamentar anticipat, Guvernul provizoriu va trece în interimat.

4.    Pentru asigurarea funcționării provizorii a Guvernului cele cinci entități partinice (3+2) nu vor permite să fie inițiată sau să fie exprimată neîncredere prin neacordarea voturilor sale.

5.    Formatul 3+2 reprezintă platforma care poate să asigure alegerea Președintelui în termenii prescriși de Constituție, ca ulterior să fie amendată Legea supremă a societății și a statului în conformitate cu opțiunea predominantă în stările de spirit ale oamenilor.

 

21 decembrie 2015

VICTOR JUC, doctor habilitat în științe politice,

vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice și

Politice al Academiei de Științe a Moldovei

Media: