Sărbătorirea Zilei Europei în Republica Moldova începe la Academia de Științe

Din 2008 Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM desfășoară manifestări științifice consacrate relațiilor de parteneriat și cooperare, iar mai recent de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Conferința științifică internațională Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere: realități interne și valorificarea experienței internaționale se va desfășura la 4 mai, 2017, începutul la ora 9:30, în Blocul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, et. II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1, mun. Chișinău.

La Conferință vor participa cercetători științifici din Republica Moldova, România și Belarus, care vor pune în dezbatere probleme actuale de politică internă și politică externă, geopolitică și geoeconomie în contextul replierilor integraționiste în plină desfășurare.

Invitația-program se anexează.

Media: 
Fisiere: