Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în științe politice a dnei Beniuc Liliana

Marți, 12 iunie 2018, ora 14.00, blocul central al AȘM, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, în biroul 408, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitățile 561.01 și 562.01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice. La şedinţă va fi examinată teza de doctor în științe politice a dnei BENIUC Liliana cu titlul Dimensiunea instituțională, mecanismul de realizare și impactul acțiunii de politică externă a Uniunii Europene”, elaborată la specialitatea 561.01 - teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice.

Conducător ştiinţific: JUC Victor, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe politice.

Experți:

1. Varzari Pantelemon, doctor habilitat

2. Moraru Victor, membru corespondent

3. Burian Alexandru, doctor habilitat

4. Nazaria Sergiu, doctor habilitat

5. Albu Natalia, doctor

6. Ungureanu Veaceslav, doctor

7. Braga Lilia, doctor

8. Cozma Artur, doctor.

 

Media: