Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Conicov Ion

Joi, 14 iunie 2018, ora 15.00, blocul central al AȘM, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, în biroul 308, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitățile: 552.01. Drept constituţional, 552.02. Drept administrativ, 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal) din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice. La această şedinţă va fi examinată teza de doctor în drept cu titlul „Dreptul la petiţionare în Republica Moldova”, a dlui CONICOV Ion.

Conducător ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, profesor universitar, doctor habilitat în drept.

Experți:

GUCEAC Ion, academician, doctor habilitat în drept, profesor universitar

BALMUŞ Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar

POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar

GORIUC Silvia, doctor în drept, conferențiar universitar

 
Media: