Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Voicu Pavel

Joi, 14 iunie 2018, ora 13.00, blocul central al AȘM, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, în biroul 308, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitățile: 552.01. Drept constituţional, 552.02. Drept administrativ, 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal) din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice. La această şedinţă va fi examinată teza de doctor în drept cu titlul Poliția – instituție specializată în asigurarea ordinii publice: cadrul național și practici europene”, a dlui VOICU Pavel.

Conducător ştiinţific: GUCEAC Ion, academician, profesor universitar, doctor habilitat în drept.

Experți:

BALMUŞ Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar

BELECCIU Ştefan, doctor în drept, conferențiar universitar

GUŞTIUC Andrei, doctor în drept, conferențiar universitar

GUŢULEAC Victor, doctor în drept, profesor universitar

 
Media: