Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dnei Țaranu Ludmila

Marți, 26 aprilie, ora 14:00, în sala 408, bd Ștefan cel Mare și Sfânt 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea: 553.04 – dreptul familiei din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al A.Ș.M. privind examinarea tezei de doctor în drept a dnei Ludmila ȚARANU cu tema: Reglementarea juridică a identificării persoanei fizice de către organele de stare civilă, conducător științific Valentina CEBOTARI, doctor în drept, conferențiar universitar.

Media: