Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în politologie a dnei Nistiriuc Irina

Marți, 2 mai 2017, ora 14:00, sala 408, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 561.01 - teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM. La această ședința va fi examinată teza de doctor în politologie a dnei Nistiriuc Irina cu tema: Cultura organizațională în contextul democratizării administrației publice locale: abordare politologică”. Conducător ştiinţific: Juc Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor cercetător.

Media: