Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor habilitat în științe politice a dlui conf. univ., dr. Cornea Sergiu

Marți, 5 iunie 2018, ora 14.00, blocul central al AȘM, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, în biroul 408, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitățile 561.01 și 562.01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice. La şedinţă va fi examinată teza de doctor habilitat în științe politice a dlui conf. univ., dr. CORNEA Sergiu cu titlul Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: abordare politologică și oportunități de reformare”, elaborată la specialitatea 561.01 - teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice.

Consultant ştiinţific: JUC Victor, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe politice.

Experți:

1. BENIUC Valentin, doctor habilitat;

2. BURIAN Alexandru, doctor habilitat;

3. MANOLACHE Constantin, doctor habilitat;

4. NAZARIA Sergiu, doctor habilitat;

5. OJOVANU Vitalie, doctor habilitat;

6. PÎRȚAC Grigore, doctor;

7. SÎMBOTEANU Aurel, doctor.

Media: