Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor habilitat în drept a dlui dr. Mihalache Iurie

Vineri, 28 aprilie 2017, ora 15:00, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, Sala Mică, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 553.02 – dreptul afacerilor, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM. La această ședința va fi examinată teza de doctor habilitat în drept a dlui dr. MIHALACHE Iurie cu tema: „Ameliorarea climatului de afaceri prin optimizarea legislaţiei din domeniul transportului rutier de persoane”. Consultant ştiinţific: COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Media: 
Etichete: