Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor habilitat în politologie a dlui dr. Țveatcov Nicolai

Marți, 28 februarie 2017, ora 14:00, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 561.01 - teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM. La această ședința va fi examinată teza de doctor habilitat în politologie a dlui dr. Țveatcov Nicolai cu tema: Социо-политические аспекты становления и развития гражданского общества в Республике Молдова: институциональное и человеческое измерение”. Consultant ştiinţific: Moșneaga Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar. 

Media: