Seminarul științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dnei Arnăut Veronica

Joi, 28 iunie 2018, ora 15.00, blocul central al AȘM, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, în biroul 308, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitățile: 552.01. Drept constituţional, 552.02. Drept administrativ, 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal) din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice. În şedinţă va fi examinată teza de doctor în drept a dnei ARNĂUT Veronica cu titlul „Procesul legislativ: reglementări naţionale şi aspecte de drept comparat”, conducător ştiinţific: COSTACHI Gheorghe, profesor universitar, doctor habilitat în drept.

Experți:

SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

POPA Victor, doctor habilitat în drept, profesor universitar

BALMUŞ Victor, doctor habilitat în drept, profesor cercetător

GORIUC Silvia, doctor în drept, conferențiar universitar

Media: