Seminarul științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dnei Nadejda Busuioc

Vineri, 1 februarie 2019, orele 17:00, în ședința Seminarului științific de profil ad hoc, va avea loc examinarea tezei de doctorat cu titlul «Investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală: cadrul procesual și tactico-metodologic», elaborată de doamna BUSUIOC Nadejda în cadrul specialității științifice 554.04 - Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative. Conducător științific: CUȘNIR Valeriu, profesor universitar, doctor habilitat în drept.

Ședința seminarului se v-a desfășura în sediul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, b-dul Ștefan cel Mare, nr.1 (edificiul Academiei de Științe a Moldovei), etajul 3, auditoriul 308.  

Media: