Susținerea tezei de doctor în drept a dlui Constantin Sicinski

Vineri, 21 iunie 2019, ora 14.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a pretendentului SICINSKI Constantin, conducător științific: SOSNA Boris, doctor în drept, conferențiar universitar, în ședința Consiliului Științific Specializat D 553.01-32 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, cu titlul tezei „Договоры добровольного и обязательного автострахования в перспективе их совершенствования в Республике Молдова” („Contractele de asigurare auto facultativă și obligatorie din perspectiva perfecționării acestora în Republica Moldova”), la specialitatea 553.01 – Drept civil.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 1, Sala 109.

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC SPECIALIZAT:

COJOCARU Violeta – președinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar

FRUNZĂ Iurie – secretar științific, doctor ȋn drept, conferenţiar universitar

CHIBAC Gheorghe – doctor în drept, profesor universitar

SMOCHINĂ Andrei – doctor habilitat în drept, profesor universitar

BOIȘTEANU Eduard – doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

REFERENȚI OFICIALI:

BĂIEȘU Aurel, doctor habilitat în drept, profesor universitar

MIHALACHI Iurie, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Сичинский К.А. Договор как инструмент регулирования и охраны в правоотношениях по добровольному и обязательному автострахованию: сравнительно-правовой анализ. В: Legea și viața, 2014, № 9, с. 34-40.

2. Сичинский К.А. Общие предпосылки совершенствования системы правового регулирования договора добровольного имущественного автострахования КАСКО. В: Закон и жизнь, 2015, № 2, с. 38-44.

3. Сичинский К.А. Особенности заключения и условий договора добровольного имущественного автострахования КАСКО. В: Закон и жизнь, 2014, № 4, с. 32-37.

4. Сичинский К.А. Особенности правового статуса потерпевшего в автостраховых договорах. В: Альманах международной научно-практической конференции «O nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei și Ucrainei: aspectul juridic», 2016, с. 288-294.

5. Сичинский К.А. Понятие и значение страхового риска в договорах добровольного и обязательноо автострахования. В: Закон и жизнь, 2014, № 8-9, с. 15-20.

6. Сичинский К.А. Порядок определения и выплаты страхового возмещения в договорах по автострахованию В: Закон и жизнь, 2014, № 10, с. 46-56.

7. Сичинский К.А. Суброгация и регрессный иск в договорах добровольного и обязательного автострахования. В: Альманах научной конференции Славянского Университета Молдовы «Актуальные проблемы современности: научный поиски пути решения 2015», 2016, с 131-137.

8. Сичинский К.А., Сосна Б.И. Договор автострахования КАСКО как договор добровольного имущественного страхования. В: Vector European, 2014, № 1/2014, с. 125-133.

9. Сичинский К.А., Сосна Б.И. Особенности правового статуса страхователя в договорах добровольного и обязательного автострахования. В: Право и политология, 2014, № 27, с. 42-48.

10. Сичинский К.А., Сосна Б.И. Понятие и признаки договора добровольного имущественного автострахования КАСКО. В: Закон и жизнь, 2014, № 5, с. 4-10.

Rezumatul tezei:

1. Problematica abordată: efectuarea unei cercetări teoretice și juridice al institutului de asigurare CASCO și asigurarea RCA, caracterizarea trăsăturilor specifice ale acestora în baza legislației moderne și formularea de propuneri pentru optimizarea reglementării legale a asigurărilor auto în Republica Moldova și pentru interpretarea normelor relevante.

2. Conţinutul de bază al tezei: abordarea conceptuală a contractelor de asigurare auto facultativă și obligatorie prin determinarea și fundamentarea științifică a caracteristicilor generale și specifice ale contractelor de asigurare auto CASCO și RCA, în vederea creării unei baze teoretice pentru elaborarea și perfecționarea sistemului de norme juridice care reglementează raporturi de asigurare auto facultativă, prin implementarea în acest sistem a normelor juridice relevante, care reglementează raporturile juridice în cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.

3. Principalele rezultate obţinute: în baza cercetării esenței și a naturii juridice ale contractului de asigurare auto CASCO și analizei comparative a scopului, semnelor, elementelor și clauzelor esențiale ale contractelor de asigurare auto, cât și a regulilor de calculare a primei și a despăgubirii de asigurare în contracte de asigurare auto au fost depistate probleme în procedura de încheiere și de executare a contractelor de asigurare, au fost determinate căile de rezolvare a acestor probleme; a fost stabilită posibilitatea aplicării prin analogie / implementării normelor de drept care reglementează RCA în sistem de reglementare a asigurării auto CASCO; au formulate propunerile concrete, întemeiate teoretic și aplicativ referitor la modificarea legislației naționale în domeniul asigurării auto.

 

Media: