Susținerea tezei de doctor în drept a dlui Slabu Gheorghe-Sorin

Luni, 2 iulie 2018, ora 13.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a pretendentului SLABU Gheorghe-Sorin, conducător științific: BOIȘTEANU Eduard, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, în ședința Consiliului Științific Specializat D 18.553.05-01 din cadrul Institutul de Cercetări Juridice și Politice, cu titlul tezei ,,Litigii ce decurg din contractele de muncă sportive și soluționarea lor juridică”, la specialitatea 553:05- Dreptul muncii și protecției sociale.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bul. Ștefan cel Mare, nr. 1, aud. 308.

Principalele publicații la tema tezei ale autorului:

·Slutu Nicolae, Slabu Gheorghe-Sorin . Noțiunea de contract sportiv-contract de muncă, desprinsă din analiza dispozițiilor legale interne. În: Legea și Viața, nr. 5, 2015, p. 18-24.

·Slabu Gheorghe-Sorin.  Munca desfășurată în baza contractului individual de muncă sau în baza unui contract de prestări servicii. În: Legea și Viața, nr. 7, 2015, p. 18-23.

·Slabu Gheorghe-Sorin. Aspecte teoretice cu privire la soluționarea conflictelor de muncă ale sportivilor. În: Legea și Viața, nr. 4, 2016, p. 43-48.

·Slabu Gheorghe-Sorin. Clasificarea sistemelor de soluționare a litigiilor ce decurg din contracte de muncă sportive. În: Legea și Viața, nr. 6, 2016, p. 52-56.

·Slabu Gheorghe-Sorin. Reflecții juridice privind conținutul noțiunilor de disciplina muncii, disciplina sportivă și disciplina contractuală. În: Administrarea Publică, nr. 3, 2016, p. 62-73.

·Slabu Gheorghe-Sorin. Dispoziții normative naționale și internaționale cu privire la soluționarea litigiilor de muncă ale sportivilor. În: Buletinul științific al Universității de Stat ,,Bogdan - Petriceicu Hașdeu”, Cahul, nr. 2, 2016, p. 196-208.

·Slabu Gheorghe-Sorin. Litigii sportive - noțiuni introductive. În: Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației. Materialele conferinței științifice internaționale, Cahul, 2015, p. 112-115.

·Slabu Gheorghe-Sorin. Contractul de muncă al sportivilor și litigiile de muncă - litigii specifice. În: Turismul și Dezvoltarea Societății. Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională, USEM, Republica Moldova, Chișinău, 2015, p. 193-201.

·Slabu Gheorghe-Sorin. Спорт и экономика. În: Priorities of Institutional Development of National Economies Within the Framework of Euro-Integration. Materialele conferinței științifice internaționale, Cernăuți, ediția a V-a, 2016, p. 23-25.

·Slabu Gheorghe-Sorin. Sportmen’s transfer - an institute belonging to the labour law or a creation of the sport practice. În: Ефективність норм права. Materialele conferinței științifice internaționale, Kiev, 2016, p. 407-410.

Rezumatul tezei:

1. Problematica abordată: Evidențierea problematicii privind litigiile ce decurg din contractele de muncă sportive și soluționarea acestor litigii, realizând o analiză științifică complexă care cuprinde contractul de muncă sportiv, elementele componente ale acestuia și categoriile de litigii specifice raporturilor create, elucidând aspectele ce justifică o delimitare efectivă a raporturilor sportive de raporturile de muncă ce se stabilesc între sportiv și entitățile sportive.

2. Conținutul de bază al tezei: În cadrul acestei lucrări s-a realizat o analiză complexă, care contribuie la fundamentarea conceptului de contract de muncă sportiv și de litigii de muncă ale sportivilor pe baza analizelor comparate, susținute și de practica în domeniu, conferind o imagine completă, ce justifică atât delimitarea raporturilor de muncă de raporturile sportive cât și modalitatea de soluționare diferită a fiecărei categorii de litigii, potrivit domeniului de apartenență.

3. Principalele rezultate obținute:

- Utilizarea unei metodologii noi prin integrarea principiului separației muncii de sport în domeniul sportului profesionist, prin combinarea de metode și tehnici interdiciplinare. Mai exact, fiecare aspect este analizat atât din punctul de vedere al normelor publice cât și din punct de vedere al normelor private.

- Au fost analizate principalele elemente ale separației și autonomiei sportului.

- Am integrat principiul autonomiei sportului, nu pe cel al separației, în cadrul sistemului de drept prin raportarea la elemente concrete ce justifică autonomia. Conexarea normelor publice și a normelor private, precum și delimitarea sferei de competență exclusivă a fiecăreia dintre acestea în cadrul raporturilor de muncă ce se crează între sportivul profesionist și clubul/societatea sportivă.

- Bazele interdisciplinare ale cercetării denotă o modalitate inovativă de cercetare care are menirea de a asigura un corpus informațional complet cu privire la concepte precum, contracte de muncă sportive,  litigiile de muncă ale sportivilor și moduri de soluționare a acestora.

 

Media: