Cu prilejul Zilei Științei dnei dr., conf. cercet. Lilia Braga și dlui dr. hab., conf. univ. Serghei Sprincean le-a fost decernată Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

În semn de profundă recunoștință și apreciere înaltă pentru activitatea remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea cercetării, responsabilitate și profesionalism, pentru promovarea Republicii Moldova la nivel internațional și cu prilejul Zilei Științei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a decernat pe 7 noiembrie, diplome de dnei Lilia Braga, doctor în filosofie, cercetător științific coordonator în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, precum și dlui Serghei Sprincean, doctor habilitat în științe politice, cercetător științific coordonator în cadrul Centrului Cercetări Strategice și secretar științific al Institutului.

Cu acest deosebit prilej administrația ICJPS adresează felicitări cordiale celor doi cercetători, cu urări de sănătate și mari realizări pe viitor.

Menționăm că „Ziua Științei” în Republica Moldova a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1083/2010, fiind organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, care a fost proclamată la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei generale a UNESCO.