Monografii, culegeri, lucrări didactice ale cercetătorilor Institutului

 

2019

1. Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european. / red. şt. Valeriu Cuşnir. Chişinău: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). 2019. 592 p. ISBN 978-9975-3298-2-8.

2. Riscuri și amenințări la adresa securității naționale: tehnici de analiză și evaluare. Ghid metodologic. / coord. N. ALBU, V. VARZARI, S. SPRINCEAN. Chișinău: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). 2019. 136 p. ISBN 978-9975-3298-0-4.

3. JUC, V. Dimensiuni ale relațiilor internaționale contemporane. Chișinău: F.E.-P „Tipografia Centrală”, 2019. 296 p. (17,2 c.a.) ISBN 978-9975-3298-1-1.

4. COROPCEAN, I.; JUC, V.; MANOLACHE, C. Serviciul militar din Republica Moldova: abordare politico-juridică: Monografie / Inst. de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, Acad. Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”. Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2019 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). 212 p.  ISBN 978-9975-3283-8-8.

5. BURIAN, A.; CHIRTOACĂ, N.; CHINDÎBALIUC, O. et al. Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional. Chișinău: CEP USM, 2019. 210 p. ISBN 978-9975-142-88-5.

6. SPRINCEAN, S. Dimensiuni biopolitice ale securităţii umane. Chişinău: Biotehdesign. 2019. 90 p. ISBN 978-9975-108-61-4.

7. VARZARI, P. Istoria politică a Republicii Moldova: (Note de curs). Chișinău: Pontos, 2019. 201 p. ISBN 978-9975-72-343-5.

8. PÂNTEA, A. Bănuiala rezonabilă: cadrul procesual penal național și jurisprudența Curții europene pentru drepturile omului/ red. șt. Cușnir Valeriu. Chișinău: Cartea juridică, 2019. 280 p. ISBN 978-9975-139-89-2.

9. COZMA, D. Răspunderea judecătorului în România și Republica Moldova. Monografie. / red. șt. Costachi Gheorghe. Chișinău: Print Caro. 2019. 488 p. ISBN 978-9975-56-640-7.

10. ŢÎRDEA, T. N.; SPRINCEAN, S. L. Introducere în Filosofie socială. Compendiu. Chişinău: Biotehdesign, 2019. 130 p. ISBN 978-9975-108-60-7.

11. AFANAS, N. Organizații internaționale. Suport de curs. Chișinău: Print-Caro, 2019. 119 p. ISBN 978-9975-56-595-0.

12. TAȘCĂ, M; ARAMĂ, E. Satul basarabean la 1917: revendicări social-politice și naționale. Studiu și culegere de documente. Culegeri de acte. Chișinău: Ed. Serebia, 2019, 312 p. ISBN 978-9975-66-639-8.

13. TAȘCĂ, M; ARAMĂ, E. Bibliografie. Chișinău: Lexon-Prim, 2019, 92.p. ISBN 978-99-75-139-81-6.

14. PRISAC, A. Comentariul Codului de procedură civilă al Republicii Moldova. Chișinău: Ed. Cartea Juridică, 2019. 1316 p. ISBN 978-9975-139-79-3.

 

2018

1. Impactul sistemului electoral asupra capacității de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova. / Inst. de Cercet. Juridice și Politice al Acad. de Știinţe a Moldovei; coord.: Victor JUC. Chișinău: Tipografia Centrală, 2018. 148 p. ISBN 978-9975-3201-0-8.

2. Valorificarea experienţei României în contextul integrării europene a Republicii Moldova. / Inst. de Cercet. Juridice și Politice al Acad. de Știinţe a Moldovei, Univ. Româno-Americană, București, Centrul de Econ. a Industriei și Serviciilor [et al.]; coord.: Victor JUC. Chișinău: Tipografia Centrală, 2018. 232 p. ISBN 978-9975-53-946-3.

3. Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice: Studiu sociologic. / Coord.: Victor MOCANU. Chişinău: Institutul de Cercetări Juridice și Politice. (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). 2018. 264 p.  ISBN 978-9975-4203-9-6.

4. JUC, V. Istoria gândirii politice din Moldova. Chişinău: Biotehdesign, 2017. 165 p.

5. JUC, V.; CEACÎR, I. Cultura organizațională în contextul modernizării administrației publice locale: abordare politologică. Chișinău: F.E.-P „Tipografia Centrală”, 2018. 240 p. ISBN 978-9975-53-849-5.

6. DUMITRASCO Marica. Interaction Between Foreign Trade, Innovation And Competitiveness: The Case of Republic of Moldova, Publisher: Éditions Universitaires Européennes 2018. 76 p. ISBN: 978-613-8-42705-6.

7. BENCHECI, M.; BENCHECI, D. Terorismul contemporan: oportunităţi de combatere în contextul necesităților de securitate, Chişinău, F.E.-P „Tipografia Centrală”, 2018. 232 p. ISBN 978-9975-53-981-4.

8. CHIRTOACĂ, N. Drept internațional public, în scheme. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Chișinău: Print-Caro, 2018. 78 p. ISBN 978-9975-56-540-0.

9. ALBU N., MÂRZAC E., NEGRU A. Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea. Ghid informativ. Chișinău, 2018. 56 p. ISBN 978-9975-3231-1-6.

10. PERU–BALAN A., SITARI D. Comunicare Mediatică. Suport de curs. Chișinău, 120 p. ISBN 978-9975-142 -07-6.

11. TAȘCĂ, M. et. al. Basarabia în Colecţia completă a legilor Imperiului Rus. Volumul 1. Documente extrase din colecţia I (1649-1825), Chișinău: Cartdidact, 2017. 798 p., ISBN 978-9975-4206-6-2.

12. TAȘCĂ, M. et. al. Basarabia în Colecţia completă a legilor Imperiului Rus. Volumul 2. Documente extrase din colecţia II (1825-1838), Chișinău: Cartdidact, 2018. 594 p., ISBN 978-9975-3254-0-0.

13. TAȘCĂ, M. et. al. Basarabia în Colecţia completă a legilor Imperiului Rus. Volumul 3. Documente extrase din colecţia II (1839-1855), Chișinău: Cartdidact, 2018. 594 p., ISBN 978-9975-3254-0-0.

14. ENICOV, V. Elemente de teorie a securităţii juridice a persoanei. Sub redacţia ştiinţifică a profesorului Gheorghe Costachi. Autor:. Chişinău: S.n., 2018. 264 p. ISBN 978-9975-56-573-8.

15. CIOBANU I., CIOBANU E. Suport de curs la disciplina managementul proiectelor. Bălți: S.n., 2018. 114 p.

16. REABCINSCHII, V. Studiu ”Casele de cultură din Republica Moldova: situația curentă”. Platforma Cultura, UNDP, 2018. 8 p.

17. REABCINSCHII, V. Studiu ”Sistemul teatral din Republica Moldova: situația curentă”. Platforma Cultura, UNDP, 2018. 8 p.

18. КОСТАКИ, Г.; СУЛТАНОВ, Р. Участие граждан в осуществлении государственной власти. / Inst. de Cercet. Juridice și Politice al Acad. de Știinţe a Moldovei. Chişinău: S. n., 2018 (Tipogr. Print Caro). 416 p. ISBN 978-9975-56-543-1.

19. СОСНА Б., ВАЛКАН В. Защита женщин от дискриминации. Chişinău, 2018. 60 p. ISBN 978-9975-3268-1-0.

20. ЩУКИНА, Н. Социальные права человека и гражданина в Республике Молдова. / Inst. de Cercet. Juridice și Politice al Acad. de Știinţe a Moldovei. Chişinău: F.E.-P „Tipografia Centrală”, 2018. 251 p. ISBN 978-9975-53-947-0.

 

2017

1. Inegalități sociale în Republica Moldova: constituirea clasei de mijloc. Materialele conferinței științifice internaționale, 23-24 februarie 2017, Chișinău / coord. Victor MOCANU. Chișinău: Tipografia Centrală. 2017, 440 p. ISBN 978-9975-9761-9-0. 

2. SPRINCEAN, S. Securitatea umană și bioetica. Monografie. Chișinău: F.E.P. ”Tipografia Centrală”. 2017, 304 p. (23,0 c.a.) ISBN 978-9975-53-589-2.

3. Premise de perfecționare a legislației naționale și de ajustare la standardele Uniunii Europene. Culegere de articole științifice. / ICEȘD, ICJP al AȘM. / Col. red. V. CUȘNIR et al. Chișinău: Lexon-Prim. 2017. 340 p. ISBN 978-9975-139-14-4. 

4. MALCOCI, L.; MOCANU, V. Premisele constituirii clasei medii in Republica MoldovaStudiu sociologic. Chișinău: F.E.P. ”Tipografia Centrală”. 2017, 168 p. (12 c.a.)  ISBN 978-9975-53-782-7.

5. MALCOCI, L.; MUNTEANU, P. Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Studiu sociologic. Chișinău: Tipografia Arva Color, 2017, 60 p. (4 c.a.). ISBN 978-9975-127-51-6.

6. MALCOCI, L.; SINCHEVICI, I. Implementarea educatiei inclusive în Republica MoldovaStudiu sociologic. Chișinău: Tipografia Artpoligraf, 201795 p. (8 c.a.). ISBN 978-9975-3129-5-0.

7. GUCEAC, I. Omul, societatea, statul. Categorii constituționale perene. Bucureşti: Universul Juridic, 2017, 220 p. ISBN 978-606-39-0030-3.

8. CHIRTOACĂ, N. Drept instituţional al Uniunii Europene. Chişinău: CEP USM, 2017, 300 p. ISBN 978-9975-71-940-7.

9. TAȘCA, M. Basarabia – pământ românesc. Antologie. Vol. 1. Chişinău: Serebia, 2017, 904 p. ISBN 978-9975-128-99-5.

10. TAȘCA, M.; OJOG, I.; ȘAROV, I. Basarabia în „Colecţia completă a legilor Imperiului Rus”. Vol. 1. Documente extrase din colecţia I (1649-1825), Chișinău: Cartdidact, 2017, 798 p. ISBN 978-9975-4206-6-2.

11. TAȘCA, M.; CIOBANU, V. Congresul Militarilor Moldoveni: 20-27 octombrie 1917. Studiu și culegere de documente, Chişinău: Bons Offices, 2017, 645 p. ISBN 978-9975-9577-7-9.

12. TAȘCA, M.; NIESS, W. Dezmembrarea României: Exodul din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa: 28 iunie 1940- 22 iunie 1941 (Studiu şi culegere de documente), Partea I, Chişinău: Cartea Juridică; Serebia, 2017, 896 p.  ISBN 978-9975-9577-7-9 (Cartea Juridică), ISBN 978-9975-9577-8-6 (Serebia).

13. ALBU, N. Dimensiunea de gen în sectorul de securitate și apărare. Manual. Modulul I: Concepte findamentale pentru înțelegerea dimensiunii de gen Chișinău: S.n. (Tipogr. Centrală), 2017, 92 p. ISBN 978-9975-66-582-7.

14. ALBU, N. Dimensiunea de gen în sectorul de securitate și apărare. Manual. Modulul II: Politici și direcții de promovare a perspectivei de gen în domeniul păcii și securității. Chișinău: S.n. (Tipogr. Centrală), 2017, 76 p. ISBN 978-9975-66-583-4.

15. ALBU, N. Dimensiunea de gen în sectorul de securitate și apărare. Manual. Modulul III: Abordarea integratoare a egalității de gen în secttorul de apărare. Chișinău: S.n. (Tipogr. Centrală), 2017, 160 p. ISBN 978-9975-66-584-1.

16. ALBU, N. Dimensiunea de gen în sectorul de securitate și apărare. Manual.  Modulul IV: Violența sexuală și în bază de gen în condiții de pace și conflict. Chișinău: S.n. (Tipogr. Centrală), 2017, 140 p. ISBN 978-9975-66-585-8.

17. JUC, V. Istoria gîndirii politice din Moldova. Manual. Chișinău: F.E.P. ”Tipografia Centrală”. 2017. 120 p. ISBN 978-9975-53-894-7.

18. MICU, V. Răspunderea parlamentară: teorie și practică. Monografie. / Red. șt. Gh. COSTACHI. Chișinău: Tipografia Centrală. 2017, 304 p. ISBN 978-9975-53-778-0.

19. COZMA, D. Culegere de studii științifice la tema tezei de doctor în drept. / Red. șt. Gh. COSTACHI. Chișinău: Print Caro. 2017, 157 p. ISBN 978-9975-56-440-3.

20. TATARU, Gh. Culegere de studii științifice la tema tezei de doctor în drept. / Red. șt. Gh. COSTACHI. Chișinău: Print Caro. 2017, 147 p. ISBN 978-9975-56-419-9.

21. DIACONU, M. Legalitatea administrării publice. Studii științifice. / Red. șt. Gh. COSTACHI. Chișinău: Print Caro. 2017, 269 p. ISBN 978-9975-56-455-7.

22. DELEU, E. Generații secunde de migrație: cazul Republicii Moldova. Seria ”Migrația: probleme și oportunități” / Red. șt. m.c. Victor MORARU. Chișinău: Tipografia centrală. 2017. 344 p. ISBN 978-9975-53-776-6.

23. ЖУК, В.; УРСУЛ, А.; ШИРОКАНОВ, Д.; ГУЧАК, И.; МЕДВЕДЕВ, В.; РУСАНДУ, И.; ЧЕРВИНСКИЙ, А.; СПРИНЧАН, С.; ЧУМАК, С.; ЧЕРВИНСКАЯ, И. Глобализация, наука и социоприродные преобразования в условиях современного мира. Chișinău: Tipografia Centrală. 2017, 268 p. ISBN 978-9975-53-849-7. 

24. КОСТАКИ, Г.; ЗАХАРИЯ, С.; БОРШЕВСКИЙ, А. Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека. Комрат: Institutul pentru Democraţie, 2017. 128 p. (6,4 c.a.) ISBN 978-9975-4474-8-5.

25. ЦВЯТКОВ, Н. Гражданское общество Республики Молдова: социальные и политические аспекты развития. Chişinău: Intellect Group, 2017. 322 p. (13,5 с.а.) ISBN 978-9975-3071-3-0.

 

2016

1. Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM: 60 de ani de activitate. / Coord.: Victor Juc. Chișinău: Tipografia Centrală. 2016. 156 p. ISBN 978-9975-3043-4-4. 

2. Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective / Victor Moraru (coord.). Seria  „Migrația: probleme și oportunități”.  Chișinău: ICJP al AȘM, 2016, 306 p. ISBN 978-9975-57-218-7.

3. MORARU, V. La République de Moldova: les enjeux du passé, du présent et de l‛avenir. Chișinău: ICJP, 2016. 162 p. ISBN 978-9975-4203-9-6.

4. CUȘNIR V.; DOGA, A. Reţinerea sau arestarea ilegală prin prisma reglementărilor internaţionale şi naţionale. Chişinău: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, 2016. 176 p. ISBN 978-9975-3043-8-2.

5. GUCEAC, I. Constituțiile statelor lumii. Ediția I. Chișinău: Cartier. 2016. 908 p. ISBN 978-9975-86-040-6.

6. GUCEAC, I.; JUC, V.; MORARU, V.; UNGUREANU, V. Republica Moldova și Uniunea Europeană: Dimensiunile cooperării. Chișinău: ICJP al AȘM, 2016. 116 p. ISBN 978-9975-3043-5-1.

7. GUCEAC, I. Constituția la răscruce de milenii. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Bucureşti: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2016.

8. JUC, V; DIACON, M. Prevederi de politică externă în documentele de program și în activitatea partidelor politice din Republica Moldova. Chișinău: Tipografia Centrală. 2016. 256 p. ISBN 978-9975-3043-3-7. 

9. JUC, V.; UNGUREANU, V. Interesele geopolitice ale marilor puteri și impactul lor asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova. Chișinău: Tipografia Centrală. 2016. 168 p. ISBN 978-9975-3043-6-8.

10. Republica Moldova în contextul oportunităților de modernizare: necesități de democratizare, securitate și cooperare. / Coord.: Victor Juc. Chișinău: Tipografia Centrală, 2016. 168 p. ISBN 978-9975-3043-2-0.

11. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul evoluțiilor geopolitice regionale. / Coord. Vitalie Varzari. Chișinău: Tipografia Centrală. 2016. 180 p. ISBN 978-9975-9761-8-3. 

12. COSTACHE, Gh.  O viaţă dedicată dreptului şi ştiinţei: Monografie. / Coord. Gh. Costachi. Chișinău: Tipografia Centrală. 2016, 944 p. ISBN 978-9975-53-627-1.

13. GRAMA, D. Istoria statului și dreptului a Țărilor Române. Chișinău: Grafema Libris SRL, 2016. 136 p. ISBN 978-9975-52-096-6.

14. BURIAN, A.; BURIAN, C. Drept internaţional cosmic (spaţial). Note de curs: (Studii univ., ciclul 1). Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Public. Chișinău: CEP USM, 2016. 150 p. ISBN 978-9975-71-861-5.

15. BURIAN, A.; CHINDÎBALIUC, O. Современная система международных отношений и энергетическая безопасность. Chișinău: CEP USM, 2016. 296 p. ISBN 978-9975-71-792-2.

16. CHINDÎBALIUC, O. Энергетическая безопасность в системе современных международных отношений. Учебно-методическое пособие. Chișinău: CEP USM, 2016. 180 p. ISBN 978-9975-71-971-5.

17. CHIPER, N.; CHIRIL, O. Caiet de seminare la disciplina „Drept administrativ”. Chișinău:  Acad „Ştefan cel Mare”. 2016. 97 p. ISBN 978-9975-31-30-0-1.

18. CHIPER, N.; CHIRIL, O. Materiale instructiv-metodice la disciplina „Drept administrativ”. Chișinău:  Acad „Ştefan cel Mare”, 2016. 171 p. ISBN 978-9975-3130-1-8.

19. GROSU, R. Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu unele state din arealul geopolitic musulman. Chișinău: Tipografia „Reclama”, 2015. 256 p. ISBN 978-9975-58-076-2.

20. OSOIANU, T. Căile de atac în procesul penal. Îndrumar pentru avocaţi. Chişinău: Sirius. 2016. 48 p. ISBN 978-9975-57-201-9.

21. L’organisation de l’administration publique locale en Moldavie. / Coord. Maria Orlov. Allemagne, Sarrebruck: Editions universitaires europeennes. 2016, 214 p. ISBN 978-3-639-52628-8.

22. TAȘCĂ, M.; ANTUFIEV, S. Doctori în drept din Republica Moldova: 1959-2011. Chișinău: Cartea Juridică, 2016. 708 p. ISBN 978-9975-3102-9-1.

23. DIACON, M.; JUC, V.; CONSTANTINOV, V. Uniunea Europeană. Istorie și actualitate. Chişinău: Tipografia UST, 2016. 223 p. (12,5 c.a) ISBN 978-9975-76-189-5.

24. КОСТАКИ, Г. Международное законодательство по противодействию пыткам: Сборник. Legislaţia internaţională pentru combaterea torturii: Culegere. Комрат: Institutul pentru Democraţie, (F.E.P.I. „InfoHandi” SRL). 2016. 96 p. ISBN 978-9975-4474-6-1.

25. ЦВЯТКОВ, Н. Голос Гагаузии. Germany, Dusseldorf: Lambert Academic Publishing, 2016. 113 p. ISBN 978-3-659-85181-0.

26. ЦВЯТКОВ, Н. Голос Приднестровья. Эхо великой страны. Кишинэу: Intelect Group,  2016, 100 p. ISBN 978-9975-3071-2-3.

 

2015

1. CUȘNIR, V.; JUC, V.; ȘTIRBU, E.; MOCANU. I.; SOLOMON, C.; BRAGA, L.; ȚVEATCOV, N.; IVANOV, A. Procesul electoral în Republica Moldova: realități, tendințe și perspective. Ch.: Princeps. 2015. 288 p. ISBN 978-9975-3037-4-3. 

2. CHIRTOACĂ, L. Drept civil. Teoria Generală a obligațiilor. Ch.: Print-Caro, 2015. 263 p. ISBN 978-9975-3043-1-3.

3. Dialogul civilizațiilor: etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare.  Coord.: MORARU, V.; ROȘCA, A. Ch.: Sofart Studio, 2015. 264 p . ISBN 978-9975-3028-0-7.

4. DUMITRAȘCO M. Liberal Foreign Trade Policy Valorification: Case of Moldova. Lambert Academic Publishing, 2015. 88 p. ISBN: 978-3-659-80104-4.

5. Evoluţia sistemului internaţional şi procesele de integrare europeană. BURIAN, A. (coord.). Chişinău: CEP USM, 2015. 268 p. ISBN 978-9975-71-603-1.

6. FRUNZĂ, Iu. Indicaţii metodice pentru petrecerea stagiilor de practică (de studiu şi prelicenţă) la specialitatea (programul de studiu) 381.1 Drept. Ch.: Universitatea Slavonă, 2015, 51 p. ISBN 978-9975-117-27-03.

7. FRUNZĂ Iu., BOICO N., MIŞIN S. Методические указания по выполнению и защите дипломных работ и магистерских диссертаций. Ch.: Universitatea Slavonă, 2015, 63 p. ISBN 978-9975-117-27-02.

8. Informarea VS manipularea electoratului. Coord.:  A. DUMBRĂVEANU. Ch.: CEP USM, 2015,  216 p.  ISBN  978-9975-71-694-9.

9. JUC, V. Securitatea națională și politica externă ale Republicii Moldova în contextul transformărilor structurale de sistem postrăzboi rece. Chișinău: FEP ”Tipografia Centrală”. 2015. 200 p. ISBN 978-9975-53-530-4.

10. JUC, V.; MÎTCU, S. Activități nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală ”Andrei Lupan” (Institut), 2015. 160 p. ISBN 978-9975-3073-1-4.   

11. OSOIANU, T.; VIDAICU, M. Reținerea persoanei de către poliție: Concluziile unei cercetări. Chișinău: Cartier, 2015. 368 p. ISBN 978-9975-86-033-8.

12. Republica Moldova pe calea democratizării. Studiu enciclopedic. Culegere tematică. Coord.: MORARU, V.; JUC, V. et al. Ch.: Tipografia Centrală, 2015. 480 p. ISBN 978-9975-3073-0-7.

13. SALI, N.; CACE, S.; PÎRVAN, A. Necesități, priorități și responsabilități în educația din Republica Moldova. Raport de cercetare (analiza și interpretarea datelor cantitative). Chișinău: Bons Offices, 2015. 164 p. ISBN 978-9975- 80-968-9.

14. SALI, N.; CACE, S.; PÎRVAN, A. Necesități, priorități și responsabilități în educația din Republica Moldova. Raport de cercetare (analiza și interpretarea datelor calitative). Chișinău: Bons Offices, 2015. 88 p. ISBN 978-9975- 80-966-5.

15. TAȘCĂ, M.; NIESS W. Dezmembrarea României: Anexarea de către URSS a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi Ținutului Herţa-1940. (Studiu şi culegere de documente). Chișinău: Cartea Juridică, Ed. Serebia, 2015. 1044 p. ISBN 978-9975-3003-4-6 (Cartea Juridica), ISBN 978-9975-128-41-4 (Serebia).

16. Technology Transfer Handbook: Moldavian-Estonian cooperation in Technology Transfer by learning good practice SMID, S.; MORARU, V.; VARZARI, V. (Eds.). Chisinau-Tallinn: Impressum, 2015. 84 p. ISBN 978-9975-4089-7-4. 

17. ŢARĂLUNGĂ, V. Drept instituţional al Uniunii Europene: curs universitar. Bălţi: Tipografia din Bălţi, 2014. 121 p. ISBN 978-9975-132-21-3.

18. ŢARĂLUNGĂ, V. Drept internaţional public: curs universitar. Bălţi: Tipografia din Bălţi, 2014. 227 p. ISBN 978-9975-132-24-4.

19. ȚVEATCOV N. Conflictos políticos en la República de Moldavia: retrospectivas e oportunidades. Madrid: Mundi Book Ediciones, 2015, 152 p. ISBN 978-849-45-0184-5.

20. VARZARI. P. Sociologie Politică  (Note de curs). Ch.: Pontos. 2015. 269 p. ISBN 978-9975-51-644-0.

21. КОСТАКИ, Г. Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Республикой Молдова. Комрат: Институт демократии, 2015. 264 p. ISBN 978-9975-4474-4-7.

22. КОСТАКИ, Г. Cудебная власть в Республике Молдова: Сборник законов. Комрат: Институт Демократии, 2014. 168 р. ISBN 978-9975-4474-3-0.

23. КИНДЫБАЛЮК, O. Энергетическая безопасность в контексте современных геополитических трансформаций. Кишинев: CEP USM, 2015. 324 c. ISBN 978-9975-71-628-4.

24. ЦВЯТКОВ, Н. Голос Гагаузии. Гагаузкая автономия глазами её жителей. Кишинэу: Intelect Group,  2015. 102 с. ISBN 978-9975-3071-0-9.

 
2014
1. CEBAN, C. Dreptul Internațional al MediuluiChișinău: VID, 2014. 108 p. ISBN 978-9975-4166-4-1.
2. COSTACHI, Gh. Cultura și Educația Juridică: elemente fundamentale ale statului de dreptChișinăuFEP Tipografia Centrala, 2014. 650 p. ISBN 978-9975-53-380-5.
3. Dialogul civilizațiilor: etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbareMORARU, V (coord.). Chișinău: Almor-Plus. 2013. 252 p. ISBN 978-9975-9975-7-7.
4. Migraţia înalt calificată şi iniţiativele pentru dezvoltare: cazul Republicii Moldova şi al ţărilor din Europa de Sud-EstVARZARI, V.; TEJADA, G.; PORCESCU, S.; BOLAY J.C. (coord). Chișinău: Impressum, 2014. 156 p. ISBN 978-9975-4215-9-1.
5. MOCANU, V., POȘTARENCU, D. Cărpineni, un sat din valea LăpușneiChișinău: Bons Offices,  2014, 444 p., ISBN 978-9975-80-837-8.
6. PERU-BALAN, A. Managementul PR-ului politic. Vînătoarea de voturi electorale. Trenduri occidentale, specific naționaleChișinău: Cartier. 2014. 320 p. ISBN 978-9975-79-928-7
7. Raporturile dintre stat și societatea civilă în Republica Moldova în contextul realizării reformelor democratice / Coord. ROȘCA A.; resp. ed VARZARI. P.. Chișinău: Sirius, 2014. 245 p. ISBN 978-9975-53-415-4.
8. Realitățile politice și realitățile mediaticeMORARU, V (coord.). Chișinău: Sirius, 2014. 208 p. ISBN 978-9975-57-121-0.
9. ROŞCA, A. Biobibliografie 2014. Chișinău: Bons Offices. 168 p., ISBN 978-9975-4239-0-8.
10. SOSNA, B.; CAPŞA, T.; AIRAPETEAN, A.  Comentariul Codului muncii al Republicii Moldova. Chişinău. 2014. 443 p. ISBN 978-9975-4024-4-6.
11. SPRINCEAN,  S. Teoria și filosofia politică: concepții și personalitățiChișinăuBiotehdesign. 2014. 184 p. ISBN 978-9975-933-46-9.
12. TAȘCĂ, M. "Operațiunea Română” din RASS Moldovenească în Marea Teroare stalinistă: 1937-1938Chișinău: Ed. Serebia, Ed. Cartea Juridică, 2014, 944 p, ISBN 978-9975-4374-1-7 (Cartea Juridică). ISBN 978-99753003-0-8.
13. VARZARI, V. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeanăChișinău: Institutul de Cercetări Juridice și Politice, (CEP USM). 2014. 172 p. ISBN 978-9975-9742-5-7.
14. КОСТАКИ, Г. Основы предпринимательства. Сборник законов. Комрат: Институт Демократии, 2014. 272 р. ISBN 978-9975-4190-3-9
15. КОСТАКИ, Г., БОРШЕВСКИЙ А.  Хартия о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека. Комрат: Институт Демократии, 2014. 104 р. ISBN 978-9975-4474-0-9.
16. КОСТАКИ, Г. Торговля людьми: Рекомендации ВОЗ по вопросам соблюдения этики и обеспечения безопасности при проведении интервью с женщинами, пострадавшими от торговли людьми. Comrat: Institutul pentru Democraţie. 2014. 64 p. ISBN 978-9975-4474-1-6.
17. КУШНИР, В., СОСНА, А., СОСНА, Б. Комментарий к Налоговому кодексу Республики Молдова (Разделы I-IV)Chișinău. 2014. 492 p., ISBN 978-9975-9742-4-0.
18. CОСНА, А. Европейский Суд по правам человека. Комрат: Институт демократии. 2014. 200 p. ISBN 978-9975-66-412-7.
19. СОСНА, Б., БОРШЕВСКИЙ, А., СОСНА, А., АЙРАПЕТЯН, А., ВЛАХ И. Юридическая защита прав национальных меньшинствChișinău. 2014. 266 p. ISBN 978-9975-4024-3-9.
 
2013
1. GUCEAC, I. Constituția la răscruce de mileniiChișinăuFEP Tipografia centrală, 2013, 416 p. ISBN 978-9975-53-279-2.
2. Europenizarea: fațetele procesului. Victor Moraru (coord.). Chișinău: Sirius, 2013, 336 p. ISBN 978-9975-57-064-0.
3. VARZARI, P. Elita politică și birocrația în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova).  Chișinău: Pontos, 2013, 366 p. ISBN 978-9975-51-447-7.
4. Dicționar enciclopedic de sociologie. Alcătuitor, autor, coordonator mem.cor. al AȘM, profesor universitar TIMUȘ A. Chișinău: FEP Tipografia Centrală, 2013, 632 p. ISBN 978-9975-53-267-9. 
5. Dialogul Civilizațiilor: etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare. MORARU V., JUC V. (coord.). Chișinău. 2013, 252 p. ISBN 978-9975-9975-7-7.
6. MOCANU, I.  Activismul electoral în Republica Moldova: abordare sociologică. Chișinău: Print – Caro, 2013. 232 p. ISBN 978-9975-56-096-2.
7. ȚVEATCOV, N. Conflicte politice din Republica Moldova: Retrospective și oportunități. Chișinău: Sirius. 2013. 160 p. ISBN 978-9975-57-106-7.
 
2012
1. MORARU, V.; MOȘNEAGA, V.; RUSNAC, G. Маятник Миграции. / Seria Migraţia: probleme şi oportunităţi. Chişinău: Sirius  SRL, 2012. 200 p. ISBN 978-9975-57-025-1.
2. SPRINCEAN, S. Securitatea națională: noțiuni și elemente introductive. Chișinău: Biotehdesign. 2012. 201 p. ISBN 9789975-4366-6-3.
3. The European option of the Republic of Moldova, MORARU, V.; CIUMAC, S.; JUC, V. (coord.). Chișinău: Sirius. 2012. 139 p. ISBN 978-9975-57-047-3
4. Procese de stratificare socială în Republica Moldova: particularități și tendințe Monografie colectivă. MOCANU, V. (coord.)Chișinău: Sirius. 2012, 156 p. ISBN 978-9975-57-053-4.
5. PASCARU, A. Societatea contemporană între conflict și conciliere: cazul Republicii Moldova. red. şt. BOBÂNĂ, Gh. Chișinău: Sirius. 2012. 192 p. ISBN 978-9975-57-033-6.
6. Satul moldovenesc din perspectivă sociodemografică. Gh. PALADI (coord.). Chişinău: Sirius, 2012. 150 p. ISBN 978-9975-57-059-6
7. BALMUȘ, V. Administrarea și autoadministrarea sferei științei și inovării în Republica Moldova. Chișinau: Lexon-Prim, 2012. 312 p. 978-9975-4436-2-3.
 
2011
1. Republica Moldova: provocările migraţiei / seria Migraţia: Probleme şi oportunităţi. MORARU, V. (coord.) Ch.: Ştiinţa, 2010, 147 p. ISBN 978-9975-67-744-8.
2. Republica Moldova și Uniunea Europeană:problemele și perspectivele cooperării. MORARU, V. (coord.). Ch.: Ştiinţa, 2010, 148 p. ISBN 978-9975-67-745-5.
3. MOȘNEAGA, V.; MORARU, V.; RUSNAC, Gh.; ȚURCAN, V. Fațetele unui proces: migrația forței de muncă din Republica Moldova în Italia / seria Migraţia: Probleme şi oportunităţi. Ch., Editerra Print, 2011, 264 p. ISBN 978-9975-4126-6-7.
4. JUC, V. Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice şi replieri geostrategice. Ch., Sirius, 2011, 248 p. ISBN 978-9975-4222-5-3.
5. TIMUȘ, A. Raționalizarea vieții. Argumentul social. Ch., 2011, 344 p. ISBN 9975-946-91-7.
6. ANIKIN, V.; SOLOMON, C. Republica Moldova: alegerile, puterea, societatea civilă. Ch., 2011, 112 p. ISBN 978-9975-57-013-8.
7. Redimensionarea valorilor în contextul noii vecinătăți cu Uniunea Europeană. Ch., 2011, 144 p. ISBN 978-9975-57-009-1.
8. GAGAUZ, O. Familia contemporană între tradiţional şi modern. Chișinău, Ed. Sirius, 2011, 280 p. ISBN 978-9975-57-021-3.
9. GAGAUZ, O.; BUCIUCEANU-VRABIE, M. Rolul parental & rolul profesional: oportunități de echilibrare pentru femeia contemporană. Chișinău, Ed. Sirius, 2011, 136 p. ISBN 978-9975-57-023-7.
10. PALADI, G.; ȘAHOTICO, L.; GĂGĂUZ, O. Основные вызовы демографической безопасности: сходства и различия. Ch., Ştiinţa, 2010, 296 p. ISBN 978-9975-67-740-0.
11. Brain Drain. Cazul Republicii Moldova. Victor Moraru (coord.), Chișinău, Ed. Sirius, 2011, 260 p. ISBN 978-9975-57-015-2.
12. The Republic of Moldova on the path of transformation: socio-humanistic aspects. Chișinău, Ed. Sirius, 2011.
 
2010
1. Puterea politică şi coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva integrării europene. ROȘCA A. (Coord. şt.), Ch., Print-Caro, 2010,  222 p. ISBN  978-9975-9742-3-3.
2. Dezvoltarea umană: realizări, tendinţe, perspective. TIMUȘ A.( Coord. şt.), Ch., Print-Caro, 2010, 268 p. ISBN 978-9975-7159-0-3.
3. Creşterea eficienţei social-economice şi bunăstării populaţiei – cerinţă prioritară a societăţii. TIMUȘ A. (Red. şt.), Ch., Print-Caro, 2010, 203 p. ISBN 978-9975-64-177-7.
4. PERU-BALAN, A. PR-ul politic şi comunicarea de criză în Republica Moldova (2009-2010). Ch., Imona Grup, 2010, 109 p. ISBN 978-9975-4135-1-0.
5. Societatea contemporană în viziunea tinerilor cercetători: provocări, contribuţii, perspective. Ch., IIEŞP, 2010, 308 p., ISBN 978-9975-77-134-4.
6. Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european. VARZARI P.(red.), Ch., 2010, 90 p., ISBN 978-9975-4103-8-0.
 
2009
1. Gh. PALADI, O. GAGAUZ, O. PENINA Îmbătrânirea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice şi sociale, Chişinău, 2010, 208 p. ISBN 978-9975-9742-2-6.
2. Gh. PALADI, O. GAGAUZ, V. SAINSUS, C. MATEI Cartea Verde a populaţiei din Republica Moldova,  Chişinău, 2009, 56 p. ISBN 978-9975-4034-9-8.
3. I. RUSANDU, A. URSUL, A. CAPCELEA Dezvoltarea durabilă: abordări metodologice şi de operaţionalizare, Chişinău, 2009, 252 p. ISBN 978-9975-67-634-2.
4. Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni, Chişinău, 2009, 288 p. ISBN 978-9975-9742-1-9.
 
2008
1. JUC V., JOSANU I., RUSANDU I. Sisteme politice tranzitorii din Europa de sud-est. Chișinău, 2008, 204 p. ISBN 978-9975-62-223-3.
2. VOLOVEI V., MOCANU V., CIOCANU M. Sănătatea populației Republicii Moldova: aspecte medico-sociale. Chișinău, 2008, 300 p. ISBN 978-9975-77-083-5.
3. Intensificarea activității civice și autoafirmarea tineretului – imperativul timpului, Chișinău, 2008, 408 p. ISBN 978-9975-64-119-7.
4. Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale, Chișinău, 2008,308 p. ISBN 978-9975-66-129-4.
 
2007
1. ROȘCA A. Algoritmi ai tranziției: aspecte social-filosofice, Chișinău, 2007, 268 p., ISBN 978-9975-62-202-8.
2. PALADI Gh., MATEI C., GAGAUZ O., CAUNENCO I. Transformări demografice, viața familială și sănătatea populației. Chișinău 2007, 340 p. ISBN 978-9975-9953-6-8.
3. Dezvoltarea umană: impactul proceselor de transformare a societății moldave, Chișinău, 2007, 522 p., ISBN 978-9975-64-073-2.
4. DMITRENCO S., MOCANU V., RUSANDU I. Societatea contemporană: aspecte social-economice și politice. Analiza opiniei publice, Chișinău, 2007, 168 p. ISBN 978-9975-67-186-6.
5. Filosofia și perspectiva umană, Chișinău, 2007 267 p. ISBN 978-9975-926-09-6.
6. Transformările demografice și socio-economice ale populației. Actualitate și viitor, Chișinău, 2007, 342 p. ISBN 978-9975-75-128-5.
 
2006
1. BOBÂNĂ Gh. Antioh Cantemir, Chișinău, 2006, 280 p. ISBN 978-9975-928-9-5-3.

Fișiere atașate

Anul publicării: 2017
Nume Files
JUC, V. Istoria gîndirii politice din Moldova. Manual. Chișinău: Tipografia Centrală. 2017. 120 p. istoria_gandirii_politice_din_moldova.pdf
Anul publicării: 2016
Nume Files
JUC, V; DIACON, M. Prevederi de politică externă în documentele de program și în activitatea partidelor politice din Republica Moldova. Ch.: Tipografia Centrală. 2016. prevederi_de_politica_externa_-_juc_victor_diacon_maria.pdf
JUC, V.; UNGUREANU, V. Interesele geopolitice ale marilor puteri și impactul lor asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova. Chișinău: Tipografia Centrală. 2016. interesele_geopolitice_juc_ungureanu.zip
OSOIANU, T. Căile de atac în procesul penal. Îndrumar pentru avocaţi. Chişinău: Sirius. 2016. caile_de_atac_in_procesul_penal.pdf
L’organisation de l’administration publique locale en Moldavie. / Coord. Maria Orlov. Allemagne, Sarrebruck: Editions universitaires europeennes. 2016, 214 p. lorganisation_de_ladministration_publique_locale_en_moldavie.pdf
Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul evoluțiilor geopolitice regionale. / Coord. Vitalie Varzari. Chișinău: Tipografia Centrală. 2016. 180 p. securitatea_nationala_a_rm_vitalie_varzari.pdf
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective / Victor Moraru (coord.). Seria „Migrația: probleme și oportunități”. Chișinău: ICJP al AȘM, 2016, 306 p. migratia.pdf
Anul publicării: 2015
Nume Files
JUC, V.; MÎTCU, S. Activități nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală ”Andrei Lupan” (Institut), 2015. activitati_nemilitare_ale_nato.pdf
OSOIANU, T.; VIDAICU, M. Reținerea persoanei de către poliție: Concluziile unei cercetări. Ch.: Cartier, 2015. retinerea_persoanei_de_catre_politie._concluziile_unei_cercetari.pdf
Republica Moldova pe calea democratizării. Studiu enciclopedic. Culegere tematică. Coord.: MORARU, V.; JUC, V. et al. Ch.: Tipografia Centrală, 2015. republica_moldova_pe_calea_modenizarii.pdf

Pagini