Evenimente

Data eveniment: 03/12/2020

Luând act de Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19. DISPUN:

1. În perioada 10-22 martie 2020, inclusiv, activitățile ce țin de funcționalitatea Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, precum și a  subdiviziunilor sale, maximal posibil să fie realizate de la distanță.

Data eveniment: 02/11/2020

Începând din anul 2016, pe data de 11 februarie se marchează anual în întreaga lume Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei. Adunarea Generală a ONU a adoptat la 22 decembrie 2015 o rezoluţie privind stabilirea unei Zile internaţionale dedicată recunoaşterii rolului important al fetelor şi femeilor în progresul din domeniile ştiinţei şi tehnologiei.

Data eveniment: 02/18/2020

Marți, 18 februarie, ora 10.00, în Sala Mică a AȘM, ICJPS va organiza un atelier metodologic pe tema: „Elaborarea unei baze de date bibliografice cu ajutorul programului Mendeley”, moderat de către doctorul în sociologie, conferențiarul universitar Petru Negură, cercetător științific superior în cadrul Centrului Sociologie și Psihologie Socială al ICJPS.

Data eveniment: 02/13/2020

Joi, 13 februarie 2020, la ora 11.00, Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM și Secția Nord a AȘM, organizează lansarea cărții Filosofia socială: curs universitar. Editura Pro Universitaria, București, 2019. Autor: Valeriu CAPCELEA, doctor habilitat în filosofie, conf. univ., șeful Secției Nord a AȘM.

Evenimentul va avea loc în Sala Mică a AȘM, et. II, bul. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, mun. Chișinău.

Data eveniment: 12/31/2019

Stimați colegi!

Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului!

A fost un an ca un bun prilej de consolidare a capacităților noastre instituționale, profesionale și colegiale.

Anul 2020 este aproape să-şi deschidă primele file albe, spațiu și timp în care vom încerca să fim mai buni, mai uniți, mai profesioniști și mai apreciați!

Data eveniment: 12/10/2019

Marți, 10 decembrie 2019, cu începere de la ora 0930, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Asociația „Promo-Lex” și Biblioteca Publică de Drept (filială a Bibliotecii Municipale ”B.P.

Data eveniment: 11/21/2019

Joi, 21 noiembrie 2019, cu începere de la ora 930, în incinta sălii de conferințe “Congress Hall” a hotelului Bristol Central Park din Chișinău (str. A.

Data eveniment: 11/21/2019

Joi, 21 noiembrie 2019, cu începere de la ora 1330, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd.

Data eveniment: 11/10/2019

Pe 10 noiembrie 2019 marcăm aniversarea a 60-a din ziua nașterii dlui Mihai Tașcă, conferențiar universitar, doctor în drept, cercetător științific coordonator în cadrul Centrului Cercetări Juridice al ICJPS.

Direcția Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, din numele întregului colectiv, urează cu ocazia acestui frumos jubileu domnului doctor în drept, conferențiar universitar Mihai Tașcă, succese deosebite în muncă, multă sănătate, bucurie, fericire, prosperitate, viață lungă și la mulți ani!

Data eveniment: 11/04/2019

În zilele de marți, miercuri și joi, 5-7 noiembrie 2019, va avea loc Conferința științifică națională Republica Moldova pe calea modernizării: abordări politologice, juridice și sociologice.

Conferință științifică națională, organizată de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, este consacrată finalizării activității asupra temelor de plan din cadru proiectelor instituționale pe anii 2015-2018 cu extensiune în 2019.

Data eveniment: 10/15/2019

Pe data de 4 octombrie 2019 domnului profesor universitar, profesor cercetător, doctor habilitat în științe politice, Pantelimon Varzari, cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, i-a fost conferită Diploma de Onoare a Președintelui Republicii Moldova în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în promovarea și consolidarea culturii filosofice, pentru contribuție la pregătirea tinerilor savanți și a specialiștilor de înaltă calificare ș

Data eveniment: 06/21/2019

În data de 21 iunie 2019 marcăm jubileul de 50 de ani de la naștere a domnului avocat Tudor OSOIANU, conferențiar universitar, doctor în drept, cercetător științific coodonator al Centrului de Cercetări Juridice al ICJPS. 

Cu ocazia acestui frumos jubileu, direcția Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, din numele întregului colectiv al Institutului, urează multă sănătate și mari realizări pe plan profesional domnului conferențiar Tudor OSOIANU, să rămână mereu energic și plin de entuziasm!

Data eveniment: 06/12/2019

Marți, 12 iunie 2019, într-o atmosferă solemnă, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Alexandru Roșca, doctor habilitat în filosofie, consultant științific în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a fost decorat cu Medalia „Meritul Științific” de gradul II.

Data eveniment: 06/06/2019

Domnul m.c. Victor MORARU, consultant științific în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJPS, a fost ales conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM la 6 iunie 2019 de către Adunarea generală a Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM cu marea majoritate a voturilor membrilor.

Data eveniment: 05/20/2019

Luni, 20 mai 2019, ora 11.00, în Sala Mică a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt), va avea loc un eveniment de Lansare de Carte cu referință la lucrările:

Data eveniment: 05/08/2019

Miercuri, 8 mai 2019, cu începere de la ora 1000, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice în comun cu Institutul de Istorie, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române  (București), Institutul de Filologie Română "B.P.

Data eveniment: 04/25/2019

Stimați Colegi!

Data eveniment: 04/23/2019

Marți, 23 aprilie 2019, într-o atmosferă solemnă, în incinta Academiei de Științe a Moldovei, doctorul habilitat în drept, profesorul universitar Valeriu Cușnir, vice-directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a fost decorat cu Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”.

Pagini