Evenimente

Data eveniment: 06/30/2020

În temeiul Hotărîrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.17 din 23 iunie 2020,  care a stabilit prelungirea stării de urgență de sănătate publică pînă la 15 iulie 2020, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție completează și prelungește Dispoziția nr.56/96 din 15 iunie 2020 și vizează activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 01 – 15 iulie 2020 inclusiv;

Data eveniment: 06/16/2020

Luând act de art. 3.3. din Statutul Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Dispun:

1.   Cercetătorii științifici vor elabora și prezenta conducătorilor de proiecte / directorilor de Centre rapoarte de dare de seamă pentru activitatea desfășurată în semestrul I, anul 2020 până la 23 iunie 2020, inclusiv;

Data eveniment: 06/15/2020

În temeiul Hotărîrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 din 15 mai 2020 prin care s-a declarat pe întregul teritoriu al Republicii Moldova starea de urgență în sănătatea publică pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice, Hotărîrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică ne.11 din 15 mai 2020, care a stabilit asigurarea respectării stricte a unor măsuri de control și combatere a infecției de COVID -19, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova

Data eveniment: 03/22/2020

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice în colaborare cu Universitatea de Stat «Alecu Russo» din Bălți și Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, a organizat Conferința internațională științifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene» în data de 27–28 martie 2020.

Data eveniment: 05/20/2020

În data de 20 mai 2020 a avut loc masa rotundă „Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19”, organizată de către Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei”, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Stat din Moldova și Asociația Promo-LEX.

Data eveniment: 05/16/2020

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020 prin care s-a declarat pe întregul teritoriu al Republicii Moldova starea de urgență în sănătatea publică pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice și a Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 11 din 15 mai 2020, care a stabilit asigurarea respectării stricte a unor măsuri de control și combatere a infecției de COVID -19, Dispun:

Data eveniment: 05/19/2020

Marți, 19 mai 2020, ora 15:00, în Sala Azurie a ASM, va avea loc Lecția publica „Uniunea Europeană: supranațional versus național-statal – o provocare în condițiile pandemiei”, susținuta de doctorul habilitat în științe politice, profesorul universitar Victor JUC, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.

Data eveniment: 04/25/2020

A fost elaborată și lansată o nouă versiune a Ghidului pentru aplicare în cadrul apelurilor „Marie Skłodowska-Curie actions” pentru cercetători, universități, institute de cercetare și companii.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte în apelurile RISE 2020 este 12 mai 2020, ora 17:00:00 ora Bruxelles-ului.

Ghidul se atașează.

Data eveniment: 05/02/2020

Dată fiind situația epidemiologică din Republica Moldova, luând ca bază pct. 6, în speță pct. 6.4, din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 6 din 26.03.2020 și conștientizând indispensabilitatea de a contribui eficient la acțiunile conjugate de combaterea coronavirusului de timp nou, Dispun:

Data eveniment: 04/29/2020

Viceprim-ministrul, ministrul Finanțelor Serghei Pușcuța, din numele Guvernului Republicii Moldova, a mulțumit colectivului Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice pentru suportul financiar oferit în data de 1 aprilie 2020 „în scopul susținerii acțiunilor de profilaxie și tratament a infecției cu coronavirus de tip nou COVID–19”.

Data eveniment: 04/18/2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Data eveniment: 04/16/2020

I.P. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice efectuează în perioada 17-24 aprilie 2020 o cercetare sociologică privind impactul pandemiei COVID-19 asupra sistemului ocrotirii sănătății din Republica Moldova și a asupra societății, în ansamblu.

Data eveniment: 04/01/2020

Dată fiind situația epidemiologică în agravare din Republica Moldova, luând ca bază dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și conștientizând indispensabilitatea de a contribui la acțiunile conjugate de combaterea coronavirusului de timp nou. Dispun:

Data eveniment: 03/28/2020

Nouăsprezece organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării, în care funcția de fondator este exercitată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, inclusiv Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, au hotărât să transfere pe contul special deschis de Ministerul Finanțelor salariile angajaților pentru o zi de muncă în vederea colectării de fonduri sub formă de donații pentru combaterea COVID-19.

Data eveniment: 03/19/2020

Luând ca bază Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 320 din 16.03.2020 cu privire la activitatea organizațiilor de drept public în domeniile cercetării și inovării, Hotărârea Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, nr. 18 din 11.03.2020 cu privire la îndeplinirea Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 6 din 10.03.2020 și Dispoziția nr.

Data eveniment: 03/12/2020

Luând act de Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19. DISPUN:

1. În perioada 10-22 martie 2020, inclusiv, activitățile ce țin de funcționalitatea Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, precum și a  subdiviziunilor sale, maximal posibil să fie realizate de la distanță.

Data eveniment: 03/06/2020

Vineri, 6 martie 2020 ora 14.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a pretendentei BUSUIOC Nadejda, conducător științific: CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în ședința Consiliului ştiinţific specializat  D 554.04.-103 al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, cu titlul tezei Investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală: cadrul procesual și tactico-metodologic”, la specialitatea 554.04 - criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative.

Data eveniment: 02/11/2020

Începând din anul 2016, pe data de 11 februarie se marchează anual în întreaga lume Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei. Adunarea Generală a ONU a adoptat la 22 decembrie 2015 o rezoluţie privind stabilirea unei Zile internaţionale dedicată recunoaşterii rolului important al fetelor şi femeilor în progresul din domeniile ştiinţei şi tehnologiei.

Data eveniment: 02/18/2020

Marți, 18 februarie, ora 10.00, în Sala Mică a AȘM, ICJPS va organiza un atelier metodologic pe tema: „Elaborarea unei baze de date bibliografice cu ajutorul programului Mendeley”, moderat de către doctorul în sociologie, conferențiarul universitar Petru Negură, cercetător științific superior în cadrul Centrului Sociologie și Psihologie Socială al ICJPS.

Data eveniment: 02/13/2020

Joi, 13 februarie 2020, la ora 11.00, Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM și Secția Nord a AȘM, organizează lansarea cărții Filosofia socială: curs universitar. Editura Pro Universitaria, București, 2019. Autor: Valeriu CAPCELEA, doctor habilitat în filosofie, conf. univ., șeful Secției Nord a AȘM.

Evenimentul va avea loc în Sala Mică a AȘM, et. II, bul. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, mun. Chișinău.

Pagini