Planul de achiziții pe anul 2018

Nr.
d/o

Cod CPV

Expunerea obiectului de achiziţie

Suma estimativă planificată

Procedura de achiziţie aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică

1.

79970000-4

Servicii editoriale

50000

Contracte de valoare mică

Trim I-IV

2.

32412120-1

Servicii informaționale

32160

Contracte de valoare mică

Trim I

3.

 

Servicii comunale

121580

Contracte de valoare mică

Trim I

4.

50855555-3

Reparații curente

2800

Contracte de valoare mică

Trim I-IV

5.

30213300-8

30232110-8

30213100-6

Fonduri fixe (computere, echipament)

40000

Contracte de valoare mică

Trim III-IV

6.

30192000-1

Accesorii de birou

25000

Contracte de valoare mică

Trim III-IV

7.

 

Servicii telefonie

16000

Contracte de valoare mică

Trim I

8.

98341140-8

Servicii de curățenie

31680

Contracte de valoare mică

Trim I

 

Română