CERCETĂRI POLITICE

Centrul CERCETĂRI POLITICE și RELAȚII INTERNAȚIONALE

11 februarie - Ziua Mondială a Femeilor și Fetelor în Știință

La 11 februarie se marchează în întreaga lume, Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei. Adunarea Generală a ONU a adoptat la 22 decembrie 2015 o rezoluţie privind stabilirii unei zile internaţionale dedicată recunoaşterii rolului important al fetelor şi femeilor în domeniile ştiinţei şi tehnologiei.

Conferință științifică „Unirea Principatelor Române și problema Basarabiei (cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la Unire)”

Joi, 24 ianuarie 2019, va avea loc Conferința Științifică Unirea Principatelor Române și problema Basarabiei (cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la Unire), organizată în comun de Institutul de Istorie, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice și Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, cu începere de la ora 11.00, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, sala 408, etajul IV, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, Chișinău.

Susținerea tezei de doctor în științe politice a dlui Sulaiman Rafik

Vineri, 8 februarie 2019, ora 15.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în științe politice a dlui SULAIMAN Rafik, conducător științific: MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, membru corespondent al AȘM, în ședința Consiliului Științific Specializat D 561.01–33 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, cu titlul tezei Funcționalitatea federalismului în lumea contemporană (Orientul Mijlociu)”, la specialitatea:  561.01 – teoria, metodologia politologiei; instituții

Proiect Internațional 2018-2019

Proiect de cercetare comun (Moldova - Italia) 18.80013.16.06.05/it „Mecanisme de protecţie a drepturilor minime sociale şi civile în Republica Moldova şi Italia (SMSr)” (director de proiect din partea ICJPS – dr. hab., prof. univ. Victor JUC, director de proiect din partea Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini", Roma – prof. univ. Alessandro Gentilini) în cadrul Programului de colaborare bilaterală dintre Academia de Științe a Moldovei și Consiliul National pentru Cercetare din Italia (CNCI).

Română

Pagini