Specialități la doctorat și postdoctorat din cadrul școlii doctorale ”Științe Juridice, Politice și Sociologice”

 

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologiceîmpreuna cu Universitatea Academiei de Științe, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți și Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, a format școala doctorală ”Științe Juridice, Politice și Sociologice”, unde se realizează programe de doctorat și postdoctorat la următoarele specialități științifice: 

ŞTIINŢE POLITICE 

561.01 - Teoria, metodologia și istoria politologiei, instituții și procese politice

 

RELAȚII INTERNAȚIONALE

562.01 - Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației

 

SOCIOLOGIE

541.02 - Structura socială, instituții și procese sociale

 

DREPT

551.01 - Teoria generală a dreptului

 

Drept public

552.01 - Drept constituțional

552.02 - Drept administrativ

552.03 - Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)

552.04 - Drept funciar și al mediului

552.05 - Drept informațional

552.06 - Dreptul științei, educației și culturii

552.07 - Drept contravențional

552.08 - Drept internațional și european public

 

Drept privat

553.01 - Drept civil

553.02 - Dreptul afacerilor

553.03 - Drept procesual civil

553.04 - Dreptul familiei

553.05 - Dreptul muncii și protecției sociale

553.06 - Drept internațional și european privat

 

Drept penal

554.01 - Drept penal și execuțional

554.02 - Criminologie

554.03 - Drept procesual penal

554.04 - Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative