Evenimente

Data eveniment: 06/06/2024
Joi, 06 iunie 2024, ora 14.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în științe politice a dnei URSU Valentina, conducător ştiinţific: ROȘCA Ludmila, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, consultant ştiinţific: SPRINCEAN Serghei, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat  D 561.01-23-146, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, cu titlul tezei „Implicarea democrației participative în asigurarea eficienței guvernării
Data eveniment: 06/14/2024

Vineri, 14 iunie 2024, ora 14.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în sociologie a dnei Crîşmaru Mariana, conducător ştiinţific GAGAUZ Olga, doctor habilitat, conferențiar cercetător, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 541.02-24-14 a Universităţii de Stat din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, cu titlul tezei „Tranziţia tinerilor la viaţa de adult: abordare intersectorială”, la specialitatea 541.02 - Structura socială, instituții și procese sociale.

Data eveniment: 05/16/2024

Joi, 16 mai, 2024, ora 10.00, în regim online, Academia de Științe a Moldovei (Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte), Universitatea de Stat din Moldova (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Institutul de Istorie, Departamentul Relații Internaționale), Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C.

Data eveniment: 05/21/2024
Candidat: SANDU Victor
Conducător ştiinţific: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 552.01-24-19 la Universitatea de Stat din Moldova
Data eveniment: 04/29/2024

Luni, 29 aprilie 2024, ora 11.30, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept a dlui TARLAPAN Artur, conducător ştiinţific: Chiroșca Dorian, doctor în drept, conferențiar universitar, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 553.01-23-75, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, cu titlul tezei „ Dreptul de ipotecă și funcțiile acestuia ca instrument de garantare a executării obligațiilor”, la specialitatea 553.01 – Drept civil.

Data eveniment: 04/24/2024
 
Pe 19 aprilie 2024 în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Univeristății de Stat din Moldova a fost organizată o mini Masă rotundă cu genericul "Immanuel Kant – 300 ani de la naștere".
Atașat sunt pozele făcute în cadrul mesei rotunde și link-ul evenimentului: https://youtu.be/GoY7-_tJ6iE
 
 
 
Data eveniment: 01/01/2021
Data eveniment: 04/11/2024

Pe data de 24 ianuarie 2024 domnului Victor JUC, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova, membru corespondent al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice, i-a fost conferită Diploma de Onoare a Președintelui Republicii Moldova în semn de apreciere a eforturilor considerabile depuse la dezvoltarea cadrului naţional strategic de planificare şi implementare a reformelor şi transformărilor în domeniul securităţii naţionale, precum si pentru contribuţia semnificativă adusă la

Data eveniment: 02/15/2024

Joi, 15 februarie 2024, ora 14.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept a dlui POPA-ROMAN Gioni, conducător ştiinţific: Boișteanu Eduard, doctor habilitat în drept, conf. universitar, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 553.05-23-79, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, cu titlul tezei „Regimul juridic privind modul de declanșare și soluționare a conflictelor colective de muncă”, la specialitatea 553.05 - Dreptul muncii și protecției sociale.

Data eveniment: 01/26/2024
Vineri, 26 ianuarie 2024, la ora 14.00, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM la specialitatea 562.01 - Teoria, metodologia relațiilor internaționale și a diplomației.
 
Data eveniment: 01/11/2024

În perioada 10-11 ianuarie 2024, Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice au fost gazda unui grupu de lucru din cadrul Acțiunii COST CA18236 Inovație multidisciplinară pentru schimbare socială. Evenimentul a reunit 13 participanți din 9 țări europene (Estonia, Polonia, Marea Britanie, Olanda, Cehia, Irlanda, Spania, România și Republica Moldova).

Data eveniment: 02/08/2024

Joi, 08 februarie 2024, ora 14.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept a dlui Ion CEBANU, conducător ştiinţific: Andrei SMOCHINĂ, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 552.01-23-115, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, cu titlul tezei „Alеgеrilе localе – mеcanism dеmocratic dе participarе a poporului la procеsul dе guvеrnarе”, la specialitatea 552.01 – Drept constituțional.

Data eveniment: 12/14/2023

Joi, 14 decembrie 2023, la ora 11.00, bir. 18, vor avea loc audierile publice, în cadrul ședinței Consiliului științific al ICJPS al USM, ale rapoartelor științifice anuale (etapa anului 2023) și ale rapoartelor finale (perioada 2020–2023) ale proiectelor de cercetare din cadrul Programelor de Stat implementate în ICJPS al USM:

Data eveniment: 11/10/2023
Pe data de 10 noiembrie a fiecărui an, pentru comunitatea științifică din Republica Moldova și cea internațională, este marcată Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare care reprezintă un eveniment important pentru a sublinia importanța cercetării științifice pentru progresul social și uman.  Această sărbătoare scoate în evidență rolul primordial al științei în dezvoltarea durabilă a întregii societăți, promovarea solidarităţii naţionale şi internaţionale vis-a-vis de provocările momentului.
 
Data eveniment: 12/27/2023

Miercuri, 27 decembrie 2023, ora 10.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept a dlui Sergiu BODLEV, conducător ştiinţific: Valeriu ZUBCO, doctor in drept, conferențiar universitar, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 552.02-23-117, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, cu titlul tezei „Răspunderea administrativă în domeniul vamal”, la specialitatea 552.02 – Drept administrativ.

Data eveniment: 11/22/2023

Miercuri, 22 noiembrie 2023, la ora 14.00, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM la specialitatea 541.02 - Structura socială, instituții și procese sociale.   

Data eveniment: 11/03/2023

La vârsta de 81 de ani, azi, pe data de 3 noiembrie 2023 a decedat proeminentul cercetător în domeniul sociologiei, Gheorghe Călcâi, doctor, conferențiar, cercetător coordonator în cadrul Centrului de Sociologie și Psihologie Socială al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM.

Data eveniment: 10/31/2023

Marți, 31 octombrie, 2023, ora 1000, strada Academiei 3/2, bir.18, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM și Institutul de Istorie al USM, organizează Masa rotundă cu genericul Proiectul strategiei securității naționale a Republicii Moldova: abordări științifico-aplicative.

La eveniment vor participa cercetători din Republica Moldova, experţi din domeniul securității, dreptului, istoriei, ştiinţelor politice, sociologiei, doctoranzi şi masteranzi. 

Data eveniment: 10/21/2023

La 5 octombrie 2023 a avut loc Reuniunea câștigătorilor proiectelor Jean Monnet - 2023, organizată de Oficiul Național Erasmus+ Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Data eveniment: 10/20/2023

Vineri, 20 octombrie 2023, la ora 15.15, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al USM la specialitatea 561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice.

Pagini