Proiecte

20.70086.13/COV Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova (FUNCOV) (conducătorul proiectului: dr. hab., conf. univ. SPRINCEAN Serghei).

 

20.70086.20/COV Politici publice bazate pe dovezi în perioada pandemiei COVID19: Perspectivele aplicării practice a concepțiilor „Guvernării deschise” și „Științei deschise” în Republica Moldova (GOVSCIENCE) (conducătorul proiectului: dr. ROȘCA Alexandru S.).

20.80009.1606.13 Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: dr., conf. cercet. MOCANU Victor).

 

20.80009.1606.05 Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: dr. hab., prof. univ. CUȘNIR Valeriu).

 

Proiect de cercetare comun (Moldova - Italia) 18.80013.16.06.05/it „Mecanisme de protecţie a drepturilor minime sociale şi civile în Republica Moldova şi Italia (SMSr)” (director de proiect din partea ICJPS – dr. hab., prof. univ. Victor JUC, director de proiect din partea Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini", Roma – prof.

Proiect de cercetare comun (Moldova - România) 16.80013.16.06.26/Ro „Responsabilitatea socială a guvernanţei publice – componentă majoră a dezvoltării relaţiilor dintre România şi Republica Moldova” (director de proiect din partea ICJP - dr. hab. în drept, prof. univ. Valeriu CUȘNIR, director de proiect din partea Universității Româno-americane – prof. univ., dr. Ovidiu FOLCUȚ) în cadrul Programului de colaborare bilaterală dintre Academia de Științe a Moldovei și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România.

15.817.06.12F - Dezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităţilor de securitate  şi asigurare a parcursului european.

15.817.06.13F - Constituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării societăţii şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană. 

15.817.06.10F - Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional.

15.817.06.11F - Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european.

1) 15.820.16.06.09 / It - Proiect de mobilitate (Moldova-Italia) „Dimensiunea socio-economică a migrației în Italia și Republica Moldova” în cadrul Programului de colaborare bilaterală dintre Academia de Știință a Moldovei și Consiliul Național pentru Cercetare din Italia. 

1) 11.817.07.03F  – Principiile și direcțiile prioritare ale dezvoltării statului de drept în contextul integrării europene.

2) 11.817.07.21F – Interacțiunea dintre stat și societate civilă în Republica Moldova în contextul aprofundării reformelor democratice.

3) 11.817.07.22F – Oportunități de valorificare a opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova.