Studii analitice și rapoarte

Planul Finanțării Instituționale în ICJPS pe anul 2023 se atașează.

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice efectuează cercetări sociologice cu privire la calitatea actului de justiție. Aceste activități fac parte din programul de implementare a proiectului de cercetare în cadrul concursului "Program de stat" al ANCD (2020-2023): 20.80009.1606.05 Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: dr. hab., prof. univ.

Raport științific final pe proiectul de cercetare al ANCD în cadrul ofertei de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 (2020-2021): 20.70086.13/COV Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova (FUNCOV), conducătorul proiectului: dr. hab., conf. univ. SPRINCEAN Serghei.

Raport științific final pe proiectul de cercetare al ANCD în cadrul ofertei de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 (2020-2021): 20.70086.20/COV Politici publice bazate pe dovezi în perioada pandemiei COVID19: Perspectivele aplicării practice a concepțiilor „Guvernării deschise” și „Științei deschise” în Republica Moldova (GOVSCIENCE), conducătorul proiectului: dr. ROȘCA Alexandru S.

A fost întocmit de către dr. Victor Mocanu, Mihai Potoroacă și dr. Ion Mocanu Raportul asupra interviurilor individuale aprofundate la subiectul coeziunii sociale, realizate în cadrul Programului de stat: 20.80009.1606.13 - Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană (01.02.2020- 31.12.2023), director de proiect - dr., conf. cercet. Victor Mocanu.

Raportul se anexează.

 

Chestionar pentru reflectarea situației actuale privind realitatea socio-politică în Republica Moldova avant / post electorala 2021, elaborat de către Laboratorul Politologie Cognitivă al CCPRI al ICJPS din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Cercetare calitativă cu participarea a 70 de experți naționali și internaționali, reprezentanți din diferite instituții de cercetare. 29 iunie-04 iulie 2021.

 

Chestionar pentru reflectarea situației actuale în Republica Moldova, elaborat de către Laboratorul Politologie Cognitivă al CCPRI al ICJPS din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Cercetare calitativă cu participarea a 58 de experți naționali și internaționali, reprezentanți din diferite instituții de cercetare. 11-18 martie 2021.

 

Pagini