Raport pe 2022 de realizare a programului de stat: 20.80009.1606.13 - Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană